Els casos de coronavirus a Barcelona s’han reduït, com a mínim, a la meitat als 10 districtes des de mitjans de gener, de manera que tots han doblegat la corba de la tercera onada de la pandèmia. El districte amb una baixada més pronunciada és les Corts, que ha passat de 367 casos per cada 100.000 habitants en el pic de gener a 82 positius la setmana passada. Actualment, és l’únic districte que té una taxa per sota dels 100 positius setmanals per cada 100.000 habitants, en vermell al gràfic, una situació que no es veia a la ciutat des de mitjans de desembre.

Tot i la millora general, Nou Barris i Sarrià – Sant Gervasi continuen sent els més afectats. De fet, la incidència de covid-19 a Nou Barris només ha baixat un 5 % en l’última setmana, i actualment és el districte amb la taxa més elevada. Si comparem les dades actuals amb el registre màxim de la tercera onada, Sant Andreu i Gràcia tenen una incidència tres vegades menor. La resta han aconseguit reduir la taxa de contagis almenys a la meitat. Ciutat Vella és el que ha disminuït menys però perquè tenia les dades més baixes.

Els registres setmanals han canviat els colors del gràfic. Mentre que fa un mes set dels 10 districtes superaven els 300 positius per cada 100.000 habitants, actualment no n’hi ha cap que sobrepassi dels 200.

En aquests resultats també cal tenir present que els cribratges massius fets per la Generalitat a Barcelona poden alterar l’evolució de positius detectats. De moment, l’ASPB no comunica la dada de proves fetes per districtes.

Analitzem a continuació la situació actual de la covid-19 als districtes de Barcelona. 

Clica aquí si estàs amb el mòbil i no veus bé els gràfics

La covid-19 als districtes de Barcelona

Coronavirus a Ciutat Vella

La incidència de coronavirus a Ciutat Vella va ser la única que no va superar els 300 casos per cada 100.000 habitants en la tercera onada, uns registres més baixos que els que va tenir en la segona onada de la pandèmia. Actualment, és el segon districte menys afectat amb una taxa de 102 casos per cada 100.000 habitants del 15 al 21 de febrer. Respecte del pic de la tercera onada, Ciutat Vella ha disminuït la incidència a la meitat.

Coronavirus a l’Eixample

La setmana passada, la taxa de coronavirus a l’Eixample va baixar de 137 a 122 casos per cada 100.000 habitants, un 11 % menys. Fa tres setmanes va deixar de ser un dels set districtes que sobrepassava la taxa dels 200 contagis setmanals. Amb el balanç més recent, és el tercer més afectat perquè d’altres han millorat més. El pic de la tercera onada al districte va arribar als 323 casos per cada 100.000 habitants de l’11 al 17 de gener.

Coronavirus a Sants-Montjuïc

L’evolució del coronavirus a Sants-Montjuïc dibuixa una escala força lineal en baixada des del pic de la tercera onada. Del 15 al 21 de febrer va passar de 155 a 120 positius per cada 100.000 habitants. Actualment és el cinquè districte amb una incidència més alta. Fa dues setmanes era el quart. La incidència més recent és més baixa que la que hi havia abans de pujar la tercera onada, a finals de desembre, amb 130 contagis.

Coronavirus a les Corts

Segons les dades més recents, la incidència de coronavirus a les Corts és de 82 casos per cada 100.000 habitants. Es tracta del districte amb la incidència setmanal més baixa, l’únic que està per sota dels 100 casos per cada 100.000 habitants en l’última setmana analitzada. Pel que fa a la incidència que hi va haver en el pic de la tercera onada, els positius s’hi han reduït gairebé cinc vegades i la taxa ha passat de 367 a 82 positius.

Coronavirus a Sarrià – Sant Gervasi

En l’última setmana analitzada, la taxa de coronavirus a Sarrià – Sant Gervasi ha passat de 181 a 151 casos per cada 100.000 habitants. Tot i la reducció, la resta de territoris han millorat més la situació epidemiològica i això situa Sarrià – Sant Gervasi com el segon districte més tocat per la covid-19. La setmana anterior també ocupava aquesta posició. Juntament amb Nou Barris, és un dels districtes que té pitjors dades.

Coronavirus a Gràcia

La incidència de coronavirus a Gràcia del 15 al 21 de febrer va ser de 104 casos nous per cada 100.000 habitants. El territori ha reduït un 22 % els positius en una setmana. Actualment és el tercer districte amb la incidència més baixa (la setmana anterior també) i la taxa actual és tres vegades inferior a la que tenia durant el pic de la tercera onada, 300 casos per cada 100.000 habitants.

Coronavirus a Horta-Guinardó

Durant tres setmanes consecutives, la incidència de coronavirus a Horta-Guinardó va ser la més elevada al desembre. Amb el canvi d’any això es va revertir tot i que actualment quart districte més afectat. Al febrer va deixar de superar els 200 casos per cada 100.000 habitants i la taxa actual és de 114 contagis. La tercera onada de la pandèmia en aquest districte va deixar un pic de 300 casos per cada 100.000 habitants i la segona, de 397.

Coronavirus a Nou Barris

La taxa de coronavirus a Nou Barris ha tornat a ser la més elevada dels 10 districtes del 15 al 21 de febrer. Excepcionalment, fa dues setmanes, el més afectat va ser Sarrià – Sant Gervasi, però els registres més recents fan que Nou Barris torni a encapçalar les dades més pessimistes. Tot i això, actualment, la incidència al districte és de 174 positius, la meitat que el registre màxim de la tercera onada. El pas de la segona onada per Nou Barris va deixar un taxa de 449 positius, la dada més alta de tota la sèrie històrica.

Coronavirus a Sant Andreu

La incidència de coronavirus a Sant Andreu és de 114 casos, la qual cosa el converteix en el cinquè districte menys afectat. La taxa ha baixat dels 164 als 114 casos per cada 100.000 habitants en una setmana, la zona amb la reducció més alta després de les Corts. El pic de la tercera onada va deixar-hi una incidència de 353 casos, és a dir, la taxa actual és tres vegades menor.

Coronavirus a Sant Martí

Sant Martí és el districte on menys ha baixat la incidència de coronavirus en l’última setmana, només un 3 %, però també cal tenir present que fa 15 dies els contagis van baixar un 37 %, la disminució més alta en aquell moment. En comparació amb el pic de la tercera onada, quan es van assolir 283 casos per cada 100.000 habitants del 18 al 24 de gener, actualment el districte és el quart menys afectat amb 109 casos.