Els casos de covid-19 a Barcelona continuen baixant en alguns districtes i en d’altres mostren signes d’estancament, però amb dades mínimes. En la segona setmana d’octubre s’han confirmat 250 positius a la ciutat, la xifra més baixa des del juny del 2020. Aquesta situació s’ha traduït amb registres històrics en districtes com Gràcia, que encapçala les dades més optimistes, amb cinc casos per cada 100.000 habitants.

Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), del 4 al 10 d’octubre, la incidència de covid ha baixat a tots els districtes excepte a Nou Barris, on s’ha registrat un augment lleu. El territori ha passat de 22 a 25 positius per cada 100.000 habitants, una xifra igualment minsa comparada amb altres moments de la pandèmia.

Amb el pas de la cinquena onada, el comportament de la covid-19 mostra diferències que es poden veure amb la forma del gràfic de cada districte. A Ciutat Vella i a Nou Barris, fa unes quatre setmanes que la incidència sembla estancada. En d’altres, com a Sarrià – Sant Gervasi, la frenada de contagis va començar abans, mentre que a Sant Andreu va augmentar. A Horta-Guinardó i a Gràcia, l’escala de casos setmanals continua fent baixada.

Analitzem a continuació la situació actual de la covid-19 als districtes de Barcelona. 

Clica aquí si estàs amb el mòbil i no veus bé els gràfics.

La covid-19 als districtes de Barcelona

Coronavirus a Ciutat Vella

La incidència de coronavirus a Ciutat Vella a mitjans de juliol era de 1.232 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que ha baixat fins als 18 contagis del 4 al 10 d’octubre. Fa dos mesos, Ciutat Vella era l’únic districte que superava el llindar dels 200 casos i tots estaven per sota. Des de fa quatre setmanes les dades estan estancades a l’entorn dels 20 positius per cada 100.000 habitants.

Coronavirus a l’Eixample

La taxa de coronavirus a l’Eixample ha baixat de 26 a 18 casos per cada 100.000 habitants després que els registres s’estanquessin des de principis de setembre en la quarentena. Les dades més recents a l’Eixample fa que sigui el tercer més afectat, tot i que el balanç és baix i idèntic al de Ciutat Vella. El pic de la cinquena onada va arribar als 1.038 casos per cada 100.000 habitants a mitjans de juliol.

Coronavirus a Sants-Montjuïc

A principis d’agost la taxa de coronavirus a Sants-Montjuïc va passar d’estar per sobre del llindar dels 200 contagis setmanals a ser-ne inferior. La incidència de casos continua baixant, tot i que va començar l’octubre amb un augment lleu. Del 4 al 10 d’octubre, la taxa va disminuir a la meitat i va passar de 19 a nou casos per cada 100.000 habitants. El districte és el tercer amb les dades més optimistes, com Sarrià – Sant Gervasi.

Coronavirus a les Corts

La incidència de coronavirus a les Corts ha estat de les més baixes durant el mes d’agost, però els registres es van estancar a principis de setembre en una taxa d’uns 40 positius cada setmana. Les dades més recents, per`ò, han millorat i el situen com el segon districte menys tocat per la pandèmia. La incidència del 4 al 10 d’octubre va ser de vuit contagis per cada 100.000 habitants, un balanç que no es veia des del juny del 2020.

Coronavirus a Sarrià – Sant Gervasi

La taxa de coronavirus a Sarrià – Sant Gervasi va ser la primera que es va desbocar en aquesta cinquena onada. Però dues setmanes després ja va encapçalar els registres més optimistes amb les Corts. Actualment, la incidència de Sarrià – Sant Gervasi és la tercera més baixa, amb nou casos per cada 100.000 habitants i una reducció del 68 % setmanal. Tot i això, des del setembre s’han produït increments lleus algunes setmanes.

Coronavirus a Gràcia

Després de la cinquena onada, la incidència de coronavirus a Gràcia ha dibuixat una escala en baixada al gràfic que encara es manté. Amb una excepció lleu a mitjans de setembre, la taxa de contagis al districte continuia disminuint. Del 4 al 10 d’octubre, Gràcia és el districte on la incidència ha baixat més, un 75 %. Actualment, lidera les dades optimistes amb cinc casos per cada 100.000 habitants l’última setmana. El territori no tenia unes dades similars des de fa 16 mesos.

Coronavirus a Horta-Guinardó

Actualment, la incidència de coronavirus a Horta-Guinardó es troba a mitja taula entre els més afectats i els menys tocats per la covid, tot i que la taxa no han parat de baixar. També cal tenir present que tots els districtes tenen dades molt similars i, a més, minses. Del 4 al 10 d’octubre, Horta-Guinardó va acumular una taxa d’11 positius per cada 100.000 habitants. La cinquena onada va deixar-hi un pic de 757 casos per cada 100.000 habitants.

Coronavirus a Nou Barris

La taxa de coronavirus a Nou Barris ha estat la més elevada dels 10 districtes en diversos moments i pics de la pandèmia. En la segona setmana de juny va deixar de ser-ho, però en l’última d’agost va tornar a encapçalar els pitjors registres. Del 4 al 10 d’octubre, la incidència a Nou Barris ha estat l’única que ha augmentat. Avui dia el districte és el que té la taxa més alta, 25 casos per cada 100.000 habitants.

Coronavirus a Sant Andreu

La incidència de coronavirus a Sant Andreu va ser d’11 casos per cada 100.000 habitants del 4 al 10 d’octubre, la mateixa taxa que Horta-Guinardó. Després de dues setmanes de pujada al setembre, el districte consolida la disminució de contagis i encadena tres setmanes amb descensos.

Coronavirus a Sant Martí

La incidència de covid a Sant Martí ha tingut una evolució peculiar els mesos de setembre i octubre perquè la taxa ha oscil·lat bastant tant de pujada com de baixada. Del 4 al 10 d’octubre, la incidència s’hi ha reduït un 41 %. Però, actualment, Sant Martí és el segon districte amb dades més pessimistes, 22 casos per cada 100.000 habitants. El pic de la cinquena onada va deixar-hi una taxa de 770 contagis.