Les discriminacions per LGBTI-fòbia continuen augmentant a la ciutat i ja se situen a nivells semblants a les situacions de racisme, segons dades de l’Oficina per la No Discriminació (OND). El 2021, un 32 % dels casos atesos van ser per discriminacions per orientació sexual, mentre que el racisme i la xenofòbia es van situar en un 34 %. Tot i això, des de l’OND alerten que hi ha una xifra invisible i que molts casos no arriben a denunciar-se.

Les xifres municipals posen de manifest que l’LGTBI-fòbia no ha parat d’augmentar en els darrers anys. De fet, el percentatge s’ha doblat en quatre anys, del 16 % del 2018 al 32 % del darrer balanç. En xifres absolutes, són 78 casos, més de la meitat dels quals són per insults i tractes humiliants o vexatoris. La majoria són per homofòbia (50), seguida de la transfòbia (25 casos) i la lesbofòbia (3). Aquestes són les dades d’atencions de l’OND, que no coincideixen amb les de l’Observatori contra l’Homofòbia. L’entitat situa en 117 els casos d’LGTBI-fòbia el 2021.

Baixen el racisme i la xenofòbia

Els casos de racisme i xenofòbia, en canvi, han viscut la situació oposada, segons les dades de l’OND. Tot i que continuen sent la primera causa de discriminació a la ciutat, han disminuït un 8 % en comparació amb l’any anterior, després que es disparessin el 2019. El 2021, l’Oficina per la No Discriminació va atendre 84 situacions d’aquest tipus.

Pràcticament la meitat de casos van vulnerar la integritat moral de les víctimes (44 %). En segon lloc se situen la discriminació en la prestació de serveis i en l’accés a l’habitatge. En concret, han augmentat les queixes per tracte vexatori, entre les quals hi ha insults, menyspreu, tracte humiliant o amenaces. Aquest tipus de situacions, a més, també han ocorregut en comunitats de veïns i, en alguns casos, han acabat amb agressions. En el cas dels lloguers, la situació ja es va posar de manifest en un estudi municipal segons el qual sis de cada 10 immobiliàries accepten la discriminació racista.

“Europeus, sí; immigrants, no”: immobiliàries que discriminen

La majoria d’agents immobiliaris accepten vetar els immigrants si el propietari del pis ho sol·licita

Més discriminacions ateses

Si ampliem el focus, el volum de discriminacions ateses ha crescut. S’han tramitat 244 expedients, un 11 % més que el 2020, quan en van ser 219. La majoria atempten contra la integritat moral de les víctimes (37 %) i, en segon lloc, se situen la discriminació en la prestació de serveis i les agressions físiques (13 %). En aquest darrer cas, però, han anat a menys i ha passat del 15 % al 13 %.

Per fer front a aquesta situació, l’Oficina ha triplicat els esforços en mediació i intermediació, que el consistori remarca que permet la “reparació del dany” alhora que suposa “un compromís i un aprenentatge per part de l’agent discriminador”. El 2020 es va mediar en 13 casos, mentre que el 2021 van arribar als 38.