Un estudi de l’Ajuntament de Barcelona ha permès constatar que el 62 % dels agents immobiliaris accepten aplicar la discriminació per origen ètnic en el lloguer d’habitatges si la propietat ho demana. El consistori ha fet un treball de camp amb 350 trucades a agències immobiliàries en nom d’una persona fictícia que vol llogar un habitatge i que demana que se n’excloguin “les persones immigrants”. Es tracta de l’informe “Discriminació a la carta”, l’autora del qual és Ariadna Fitó.

Entre les respostes que donen els agents immobiliaris, col·legiats o no, davant de les peticions racistes dels propietaris hi ha un 62 % que ho accepta sense més, un 24 % que ho facilita (no ho fan directament però, a la pràctica, els n’exclouen), un 10 % que es nega a acceptar la proposta, i el 4 % evita donar una resposta a la petició.

Amb aquest treball, l’Ajuntament continua detectant evidències d’aquesta pràctica racista en el sector immobiliari. En un primer estudi, l’octubre del 2020, el consistori ja va detectar actituds discriminatòries en almenys un 20 % de sol·licituds de lloguer. De fet, l’Ajuntament ha anat més enllà en aquesta qüestió i ha imposat dues sancions, pioneres a l’estat: una per oferir un habitatge “només a espanyols” l’agost d’aquest any i una altra per un cas de discriminació directa.

Més racisme entre els agents immobiliaris no col·legiats

L’estudi ‘Discriminació a la carta’ també ha permès detectar diferències substancials entre les agències immobiliàries col·legiades i les que no ho estan. Tot i que les actituds racisme són majoritàries en totes dues, en el cas de les agències no col·legiades suposen tres de cada quatre agents (76 %), mentre que entre les col·legiades el percentatge baixa per sota de la meitat (49 %).

Ariadna Fitó, autora de l’estudi, assegura que això es deu a dos motius. D’una banda, l’experiència en la professió actua com a antídot contra els estereotips ètnics. De l’altra, la col·legiació fomenta la voluntat del compliment de la legalitat i el codi deontòlogic professional. També hi ha diferències entre els que rebutgen tota discriminació, que en el cas dels col·legiats són el 15 % i els que no ho estan és només del 5 %.