El Consorci d’Educació de Barcelona afirma que cada vegada hi ha més abandonament escolar en el batxillerat. Per això una de les grans apostes de cara al curs 2019-2020 és millorar l’oferta i adaptar-la a les necessitats dels alumnes. Una de les mesures és ampliar el pla curricular del batxillerat de dos a tres anys.

Batxillerat de 3 anys per al curs 2019-2020

Aquest curs vinent s’implantarà a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó (en el batxillerat ordinari), a l’Institut Ferran Tallada (incorporant ensenyaments esportius de salvament i socorrisme en els cursos de primer i segon) i a l’Institut Balmes (incorporant unitats formatives dels cicles d’informàtica).

L’objectiu d’aquesta mesura és que els alumnes es preparin tant per poder accedir a estudis universitaris com a cicles formatius de grau superior (CFGS) i fer-ho durant tres cursos en lloc de dos. El president del Consorci d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, afirma que de moment és un pla pilot que “s’haurà d’anar adaptant amb el temps”.

En aquests instituts els alumnes podran decidir si es matriculen del batxillerat per fer-lo en dos o tres anys (en cap cas no serà obligatori).  A més, el curs vinent s’introduiran mesures per facilitar els canvis d’itinerari i l’accés als cicles formatius de grau mitjà a tots els alumnes que acabin 4t d’ESO.

Aposta pels instituts escola

Una de les grans apostes del Departament d’Ensenyament i també del Consorci d’Educació és l’aposta per la creació d’instituts escola. De cara al curs vinent ja estarà en funcionament l‘Institut Escola Arts a Sants-Montjuïc. Segons els responsables d’educació, l’any vinent un 56 % de les escoles de primària ja tindran un institut de referència. Pel que fa a nous centres de secundària, també començarà a rebre alumnes l’Institut la Sagrera – Sant Andreu.

Pla de xoc contra la segregació

Un altra de les novetats és que de cara al proper es farà una preassignació de places a P3 i a 1r d’ESO a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat. Els Serveis Socials seran els encarregats de facilitar la informació.  S’informarà les famílies de la preassignació en un centre determinat i elles podran validar-la en funció de les seves preferències. Segons la videpresidenta del Consorci d’Educació i regidora de Drets Socials, Laia Ortiz, a P3 això afectarà 396 alumnes i a 650 en el cas dels de primer d’ESO.  L’objectiu és garantir una distribució equilibrada de l’alumnat i mantenir aquests criteris també en el cas de la matrícula viva, que suposa un moviment de 6.000 infants cada any.

Les xifres del curs 2019-2020

Per al curs 2019-2020 el Consorci d’Educació ha estimat una demanda de 12.750 sol·licituds a P3 per a un total de 14.090 places entre pública i concertada. L’oferta inicial a P3 en el curs 2019-2020 tindrà un increment de sis grups més i es passarà dels 265 als 271. Amb un total de 5.484 places de 1r d’ESO en els centres públics, s’estima una demanda de 5.200 places, majoritàriament en centres concertats de continuïtat de la primària. L’oferta inicial és de 66 centres i 187 grups. Aquest any la preinscripció es farà entre el 29 de març i el 9 d’abril. Un tràmit que enguany incorpora novetats.