Les associacions cannàbiques s’hauran d’adaptar a una nova situació legal: només podran funcionar com a clubs socials privats, sense promoure el consum, la venda ni el cultiu de la marihuana. Així ho ha assegurat l’Ajuntament de Barcelona, després que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi dictaminat que el consistori no és competent per regular l’activitat d’aquests establiments.

L’any 2016, el Plenari Municipal va aprovar amb un ampli consens un pla especial urbanístic que pretenia ordenar territorialment els clubs cannàbics per evitar-ne la concentració i proximitat a determinats equipaments protegits amb l’objectiu de reduir les molèsties als veïns i millorar la convivència. Es va recórrer judicialment contra el document, que establia els requisits urbanístics com les distàncies, la superfície o la ubicació que havien de complir les associacions per poder dur a terme l’activitat als seus locals, i una sentència del TSJC el va anul·lar, el mes de juny de l’any passat.

El mes d’abril, el tribunal va confirmar la seva decisió, tot rebutjant el recurs de cassació plantejat per l’Ajuntament. Els jutges entenen que el consistori no té competències per regular els clubs de cànnabis, ni tan sols des de la vessant urbanística, ja que considera que són espais susceptibles de comissió de delictes i, per tant, la matèria penal és de competència exclusivament estatal.

Campanya de control i d’inspecció

El govern municipal ha anunciat que procedirà ara a comunicar per escrit a les prop de 200 associacions cannàbiques que hi ha a la ciutat que han d’adaptar-se a aquesta realitat. A més, diu, l’àrea de Seguretat iniciarà una campanya d’inspecció i control per garantir que duen a terme l’activitat permesa, començant per aquells clubs que “més impacte negatiu generen”, com aquells que estan “enfocats al turisme i a la venda massiva”.

Canvis legislatius a favor del consum terapèutic

Així mateix, l’Ajuntament també ha creat un grup de treball intern amb les àrees de Serveis Jurídics, Salut, Seguretat i Urbanisme per fer propostes de canvis legislatius, tant en l’àmbit autonòmic com l’estatal, que s’estudiaran conjuntament amb la Generalitat i el Govern espanyol. El consistori entén que “és necessari un ús regulat del cànnabis amb finalitats terapèutiques” des de la perspectiva de la salut pública perquè “s’ha demostrat eficaç per al tractament del càncer i altres malalties”.