El comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha afegit que també cal fer campanya als turistes perquè entenguin que aquests locals, on arriben a través de captadors, no són “coffee shops” a l’estil d’Amsterdam sinó que són clubs irregulars.