(ACN) El Tribunal de Comptes ha destapat un sobrecost del 546 % en les obres de l’estació del tren d’alta velocitat a la Sagrera, segons relata a l”Informe de fiscalització de l’activitat de les societats públiques d’integració del ferrocarril participades per Adif-Alta velocitat a 31 de desembre del 2016′. En concret, en aquella data s’havia executat un 30 % de l’obra per un valor de 652 milions d’euros, quan el cost previst inicialment per a tota la intervenció era de 335 milions, tal com mostra aquest quadre extret de l’informe.

 

 

És el desviament més important que ha detectat el tribunal en l’execució d’aquest tipus d’infraestructures, però no és l’únic. En total, 13 estacions de l’AVE han estat més cares del que es preveia, fins a arribar a un sobrecost de 7.637 milions (dels 4.101 inicials a 11.738).

El principal augment d’aquest sobrecost correspon a les actuacions d’integració ferroviària, concretament per un import de 6.863 milions. El Tribunal de Comptes ho atribueix a les modificacions dels projectes inicials. En termes relatius, l’increment del cost global dels convenis, en comparació amb la situació inicial, va ser del 186,21 %. Els increments principals corresponen a les actuacions urbanístiques, a altres actuacions i a les despeses financeres i operatives.

Després del sobrecost de la Sagrera, les estacions que més han divergit del pressupost inicials han estat la d’Alacant (395,87 %) i Cartagena (281,65 %). Cal tenir present que, segons el tribunal, les obres de Barcelona estaven “pràcticament paralitzades” a finals del 2016, quan se n’havia executat un 30 %. Addueix, a més, que les obres estaven paralitzades “com a conseqüència de les irregularitats detectades” en l’exercici del 2014 en relació amb l’execució de les actuacions principals, “en comprovar-se discrepàncies entre el volum executat i l’obra certificada”. L’obra es va reprendre parcialment el 2018.

L’odissea de les obres de la Sagrera

La història de les obres de la Sagrera no ha estat una història fàcil. A principis del 2018 es va reprendre l’obra -es van reactivar els treballs per a la construcció de la llosa de l’estació- després que s’haguessin aturat el 2014. Quatre mesos més tard, se’n va donar un impuls de nou amb l’inici de la construcció dels accessos de l’estació. El ministre de Foment en aquell moment, Íñigo de la Serna, va refermar la confiança i compromís de tenir enllestida la infraestructura per a l’any 2020, tot i que mesos abans des del mateix govern municipal se n’havien mostrat poc optimistes i posaven en dubte el calendari del 2020. La confirmació que la Sagrera hauria de tornar a esperar per ser una realitat va arribar amb el canvi de govern a La Moncloa. L’estiu passat en una visita a Barcelona, el nou secretari d’Estat d’Infraestructures, Pedro Saura, va dir que la data “és irreal” i va evitar posar-ne una de nova.