Barcelona elimina papers de la contractació

L’Ajuntament de Barcelona i els ens adscrits deixaran d’utilitzar el paper en els més de 50.000 contractes que subscriu anualment. A partir de febrer, s’unificaran a través d’un únic portal electrònic tots els tràmits de presentació d’ofertes de contractació.

Principi “paper zero” i major transparència

La tramitació telemàtica dels contractes permetrà aplicar el principi de “paper zero” a la contractació pública, fet que contribuirà a fer que l’administració sigui més sostenible. A banda, però, també millorarà la immediatesa, la transparència dels contractes, i contribuirà, segons el consistori, a facilitar que les petites i mitjanes empreses tinguin accés a la contractació de la ciutat.

Amb el nou Portal de Contractació Electrònica es podran presentar ofertes de contractes els 365 dies l’any, les 24 hores del dia. A partir de l’1 de febrer aquest serà l’únic canal de comunicació entre els licitadors i adjudicataris i els òrgans de contractació de l’Ajuntament de Barcelona, i també l’Institut Municipal d’Informàtica i de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA). La resta d’organismes autònoms s’hi aniran afegint al llarg d’aquest 2020, mentre que les cinc darreres societats mercantils ho faran l’1 de juny del 2021.