Plenari de districte

Entre dimecres, 24, i dijous, 25 de juliol, se celebra la constitució dels 10 plens de districte de Barcelona. Tots estaran presidits per regidors de l’oposició, però en sis d’aquests plens Ada Colau i Jaume Collboni tindran majoria absoluta. Com es forma la composició de cada consell de districte? Què són i com funcionen? Què s’hi decideix? T’expliquem el que cal saber sobre aquests òrgans.

 

Què és un consell de districte?

Un consell o ple de districte es podria definir com un ajuntament a petita escala. És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. Per tant, cadascun dels 10 districtes de Barcelona té un consell plenari. Està format per consellers proposats pels grups municipals. Cada partit hi té una representació proporcional als resultats de les eleccions municipals aconseguits en cada districte.

El consell de districte es reuneix cada dos mesos en una sessió oberta a tothom. El públic assistent pot participar en els punts de l’ordre del dia, tot i que cal sol·licitar-ho prèviament.

Quines funcions té?

El consell plenari té atribuïdes les funcions de representació de l’Ajuntament al districte. També s’encarrega de la relació i interlocució amb veïns i entitats del territori i d’impulsar o proposar projectes. També emet informes de compliment obligat.

El consell de districte s’encarrega bàsicament de:

 • Aprovar el reglament intern d’organització i funcionament del districte.
 • Aprovar la distribució del pressupost assignat al districte.
 • Proposar l’aprovació d’instruments d’ordenació urbanística que afectin l’àmbit territorial del districte.
 • Proposar al govern municipal incloure punts en l’ordre del dia del plenari a l’Ajuntament.
 • Traslladar les propostes d’acord del plenari del districte.
 • Elaborar estudis sobre les necessitats del territori.
 • Emetre informes perceptius (de compliment obligat) sobre projectes d’equipaments al districte, concessió d’habitatges i peticions ciutadanes, entre d’altres.

Plenari de districte

Composició de cada consell plenari

Cada consell plenari està integrat per:

 • Un president o presidenta
 • 15-23 consellers (segons el districte)
 • El regidor o la regidora del districte
 • Regidors adscrits

Els consellers i conselleres són proposats directament pels grups municipals i, després, nomenats per l’alcaldessa. En el cas de Barcelona en Comú es van fer primàries per escollir els consellers. La composició de cada consell plenari es configura segons els resultats de les eleccions municipals en cada districte. És a dir, el nombre de membres de cada grup municipal ha de ser proporcional als resultats obtinguts en les municipals (sempre que hagin obtingut un mínim del 5 % dels vots).

El president o presidenta del consell del districte només podrà exercir el seu dret a vot en cas d’empat. Els regidors de districte i els regidors adscrits actuaran amb veu, però sense vot.

 

Com s’escull la presidència del consell plenari?

El president o presidenta del consell del districte és nomenat per l’alcaldessa. Ada Colau i Jaume Collboni van salvar el cartipàs municipal, amb el vot favorable de la majoria del Plenari. D’acord amb les negociacions entre el govern i la resta de grups municipals, totes les presidències dels districtes queden per a l’oposició:

 • ERC en tindrà cinc: Ciutat Vella, l’Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Nou Barris.
 • JxC en tindrà tres: Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia i Sants-Montjuïc.
 • Cs en tindrà dos: Sant Martí i les Corts.

Diferència entre regidor de districte i president del consell

El president del consell plenari té una funció diferent de la del regidor de districte. El primer té un càrrec representatiu dins del consell de districte (per tant, sense dret a vot en els debats plenaris, tret que hi hagi un empat entre els vots dels consellers).

Per la seva banda, el regidor de districte és un representant del govern municipal en aquell territori i té atribucions més importants: dirigir l’administració del districte, inspeccionar serveis i obres, autoritzar i ordenar pagaments, vetllar per la protecció ciutadana, executar acords i convocar les comissions de govern del districte, entre altres competències.