Quan falten poques setmanes per a les eleccions municipals 2023 ja tenim diverses enquestes sobre la taula que dibuixen diversos escenaris en què es pot trobar l’Ajuntament de Barcelona després del 28 de maig.

La composició de l’hemicicle la coneixerem aquell dia, però molt abans s’avancen possibles resultats. Són investigacions científiques que dibuixen només un traç, perquè hi ha factors que no es poden preveure, com el canvi d’opinió, el vot ocult i el vot indecís. A més, és evident que la designació del candidat i, en menor grau, les llistes i el que es digui o es faci en el període anterior a les eleccions poden incidir en els votants.

Però, és ajustada aquesta prospecció que fan les enquestes? Es parla d’enquestes “cuinades”, en les quals es mesclen altres dades (com ara la simpatia cap a un partit, el coneixement del candidat i la intenció de vot directe), de mostres de població petites i de períodes conflictius en els quals llançar les preguntes (amb un fet candent sobre la taula).

No sabem què passarà en aquesta ocasió, però sí que coneixem què va passar a les eleccions de l’any 2019.

La van encertar? Es van equivocar?

Com més a prop de les eleccions, més encert

En el gràfic següent es pot comprovar el que van pronosticar les enquestes i els resultats finalment obtinguts després de les eleccions. Hem fet una tria de les moltes prospeccions publicades.

Fins i tot la primera que analitzem, efectuada a l’octubre, més de set mesos abans de la cita, ja donava una victòria a Ernest Maragall i recollia perfectament el nombre de regidors que finalment va acabar tenint. L’enquesta d”El Periódico’ atorgava a ERC més del doble de regidors que havia obtingut a les eleccions del 2015. No la va encertar tant amb la CUP, a qui donava quatre regidors i que va quedar molt lluny d’obtenir representació a l’Ajuntament.

Com es pot veure a la gràfica, tot i que la tendència s’ajusta bastant als resultats que van tenir les formacions, l’encert dels sondejos va créixer a mesura que s’apropaven les eleccions. I així, totes les enquestes fetes al maig van encertar, tret d’algun partit, el nombre de representants electes.

El PSC, el PP i la CUP són, en la mostra que analitzem, els partits en què hi ha més marge d’error: la CUP, perquè les enquestes sovint li donaven més regidors que els aconseguits i el PP i el PSC, perquè els en donaven menys.

Malgrat això, el grau d’encert és indubtable i en això qui apunta més acuradament d’entre les enquestes que hem recollit són les fetes per ‘El País’, exactament una setmana abans de les eleccions, i la de ‘La Vanguardia’, feta a l’inici de la campanya electoral. Tots dos estudis van errar només pel que fa a ERC, a qui van atribuir 11 regidors.

Per cert, el sondeig que betevé va fer la nit electoral del 2019 va encertar tots els resultats (almenys en la forquilla prevista), tret dels dos regidors del PP.

Què diuen les enquestes de les eleccions municipals del 2023?

Això és el que va passar el 2019, però ara ja tenim moltes enquestes que estem recollint i monitorant. Caldrà veure si aquests estudis tornen a fer diana, això sí, a partir del 29 de maig. El que és clar és que totes parlen de resultats ajustats i amb una alcaldia que és cosa de tres o quatre partits.