sorteig meses electorals eleccions generals 2023

La convocatòria de les eleccions generals del 2023 per al 23 de juliol obliga a fer un nou sorteig de les meses electorals per elegir quins seran els membres de les meses durant aquests comicis. La llei estableix quin dia s’ha de fer aquest sorteig, quan s’ha de comunicar a les persones designades i quins terminis tenen per presentar al·legacions per excusar-se d’exercir aquesta funció.

Tot seguit, et detallem els terminis i la data del sorteig de les meses electorals del 23 de juliol.

Sorteig de les meses electorals 2023 per al 23-J: quan és?

Segons el que estableix la llei, el sorteig dels presidents, els vocals i els suplents s’ha de fer entre el 25è i el 29è dia després de la convocatòria de les eleccions; és a dir, entre el 24 i el 28 de juny. Els requisits per entrar al sorteig són saber llegir i escriure i tenir menys de 70 anys (tot i que a partir dels 65 anys s’hi pot renunciar). Ara, la JEC ha acordat que tenir vacances contractades abans del 30 de maig t’eximeix de ser a la mesa electoral el 23-J.

En el cas de la ciutat de Barcelona, el sorteig de les meses s’ha fet el dia 24 de juny a les 9.30 h a la Sala Guinovart de l’Ajuntament. En total, hi haurà 15.192 membres repartits en 1688 meses.

Quan es comunica el resultat als interessats?

La designació del president i els vocals de les meses s’ha de notificar als interessats en un termini de tres dies. A partir d’aquest moment, els membres escollits disposen de set dies per al·legar a la Junta Electoral els motius de causa justificada i documentada que els impedeixen acceptar el càrrec.

Quins impediments es poden al·legar per no exercir el càrrec?

La Junta Electoral Central va emetre l’any 2011 una instrucció amb la llista de supòsits que justifiquen que la persona designada no participi en la mesa electoral el dia dels comicis. Encara que és una llista oberta, la JEC preveu una sèrie d’impediments. Entre aquestes excuses hi trobem les següents:

  • Tenir més de 65 anys i menys de 70.
  • Tenir una discapacitat o invalidesa permanent o temporal.
  • Estar embarassada de més de sis mesos o tenir permís de maternitat.
  • Tenir una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants.
  • Estar empresonat o en un hospital psiquiàtric.
  • Tenir cura d’un menor de vuit anys o d’una persona amb discapacitat.
  • Tenir un esdeveniment familiar inajornable i d’especial rellevància.
  • Haver estat membre d’una mesa almenys tres vegades en 10 anys.
  • Canviar de residència a una altra comunitat autònoma.

Una vegada feta l’al·legació corresponent a la JEC, l’organisme té cinc dies per resoldre el cas i comunicar a l’interessat la decisió.

Què vols saber de les eleccions generals 2023?