Les platges de la ciutat de Barcelona estan a vessar des que s’hi permet el bany. És per això que ara molts barcelonins amb ganes de refrescar-se prefereixen moure’s fins a les platges del Maresme per evitar les aglomeracions a la sorra. El que es troben quan agafen el tren, però, és una situació semblant a la del litoral barceloní. Grans afluències de passatgers s’amunteguen a la línia R1, per exemple, a l’estació del Clot, i això fa completament impossible mantenir la distància de seguretat. De fet, molts usuaris afirmen que se senten incòmodes dins de les instal·lacions i demanen que hi hagi gel desinfectant a l’abast dels usuaris.

Si no es porta mascareta, no s’entra al tren

Guàrdies de seguretat de Renfe vigilen que tothom porti la mascareta posada. Si detecten viatgers que no la duen posada, els adverteixen que ho han de fer. En cas que el passatger directament no en porti, se l’expulsa de l’estació. Pel que fa a la distància de seguretat, hi ha uns adhesius a terra que marquen la separació entre els passatgers, una idea, però, que a efectes pràctics acaba donant pocs resultats.

“Més tranquil·litat” o “l’aigua més neta”

Els reclams que porten els barcelonins cap al Maresme són diversos. N’hi ha que pensen que el litoral barceloní és una zona insegura per les grans aglomeracions que es creen a la sorra. D’altres pensen que l’aigua dels municipis propers a la capital és més neta. Malgrat tot, la majoria d’usuaris acaben determinant que les afluències de gent s’acaben donant tant si es va a la platja de Barcelona com si s’opta per agafar el tren i anar fins al Maresme.