Les noves tarifes de TMB 2020 i la desaparició de la T-10 a creació de nous títols de transport generen nous interrogants en els passatgers. T’expliquem quin és el títol de transport públic que més et convé en funció de l’ús que fas del transport públic.

Quan et surt a compte la T-Casual?

Aquest és un títol unipersonal que substitueix la T-10, amb 10 viatges. Si viatges per la zona 1, té un cost de 11,35 euros, per tant cada viatge surt de mitjana per 1,135 euros. La T-Casual és la targeta que et convé si fas un ús molt puntual del transport públic. En concret, menys de 36 viatges mensuals (9 a la setmana aproximadament).

Quan comprar la T-Usual?

Aquest també és un títol unipersonal i personalitzat que substitueix la T-Mes, i que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies. Si viatges per una zona té un cost de 40 euros. Per tant, la T-Usual és la targeta que et surt més econòmica si fas un ús habitual del transport públic. A partir de 36 viatges o més, és el títol més rendible, sempre que es tracti d’una persona major de 25 anys, i per tant, sense accés a la T-Jove.

A l’antic sistema tarifari, la T-Mes, que per una zona té un cost de 54 euros, sortia més econòmica que la T-10 quan es realitzaven com a mínim, una mitjana de 53 viatges mensuals (13 viatges la setmana aproximadament), lluny dels 36 viatges al mes de la T-Usual.

En un punt intermig, la desapareguda T-50/30 amb un cost de 43,50 euros, sortia a compte quan es feien més de 43 viatges al mes. Cal recordar que la T-10 té un cost de 10,20 euros i, per tant, cada viatge amb aquesta targeta tenia un cost d’1,02 euros.

T-Casual o T-Usual a les altres zones tarifàries?

Si parlem de les zones tarifàries 2 i 3, la T-Casual surt a compte si l’usuari fa 24 viatges o menys al mes.

  • Zona 2. Cada viatge amb la T-Casual surt per 2,24 €.
  • Zona 3. Cada viatge amb la T-Casual surt per 3,05 €.

Per tant, si es fan 25 viatges mensuals (entre sis i set per setmana aprox.) o més, és més adient fer-se amb la T-Usual. D’altra banda, en el cas de les zones 4, 5 i 6 la T-Casual és la que surt més a compte si l’usuari fa 23 viatges o menys cada mes.

  • Zona 4. Cada viatge amb la T-Casual surt per 3,92 €.
  • Zona 5. Cada viatge amb la T-Casual surt per 4,51 €
  • Zona 6. Cada viatge amb la T-Casual surt per 4,79 €.

Això vol dir que, en aquests tres casos, la T-Usual és més rentable per a l’usuari si aquest fa més de 24 viatges cada mes (a partir de sis per setmana aproximadament).