La creació de nous títols de TMB ha generat diversos interrogants entre els passatgers. Un d’aquests té a veure amb com s’han anomenat dos de nous: la T-Casual i la T-Usual. Com s’han de pronunciar? Són mots catalans o anglesos?

Per sortir de dubtes, hem consultat al diccionari la definició d'”usual” i “casual” per comprovar si alguna de les accepcions s’ajusta als nous títols de TMB.

T-Usual: acceptat en català i en anglès

La T-Usual és un títol amb viatges il·limitats dirigit als viatgers més habituals del transport públic. D’acord amb el diccionari en línia de llengua catalana Diec2, el terme “usual” fa referència a un fet o cosa “d’ús comú, freqüent”. Així doncs, el significat sí que s’ajusta a l’ús que l’ATM ha pensat per al bitllet.

Paral·lelament, el mot “usual” en anglès pot fer referència a “un fet o una cosa habitual”, segons el diccionari en línia de llengua anglesa WordReference. En aquest idioma, doncs, la T-Usual també s’hi adequa.

T-Casual: incorrecte en català, correcte en anglès

Un altre dels títols de nova creació que l’ATM ha presentat aquest dimecres és l’anomenada T-Casual, un bitllet que substitueix la T-10 pensat per a passatgers més esporàdics. El mot “casual”, però, no s’adequa a aquesta intenció del bitllet perquè, segons el Diec2, aquest terme fa referència a “una trobada purament casual”, que “s’esdevé sense ésser previst o esperat”. D’aquesta manera, en català –i també en llengua castellana–, la T-Casual no s’ajusta a un ús casual del bitllet. Un terme que sí que s’hi adequaria seria, per exemple, “ocasional”.

Si ens fixem en la definició en anglès de la paraula “casual”, WordReference sí que recull la intenció de la T-Casual: “Alguna cosa o fet irregular, ocasional”, recull el diccionari. En anglès, per tant, la T-Casual sí que fa referència a un ús menys freqüent del transport públic.