A partir de l’1 de gener del 2020, els vehicles més contaminants no poden entrar a la zona de baixes emissions de Barcelona i des del 15 de setembre es multen aquells qui, igualment, hi accedeixen. Tot i la imminència d’aquesta restricció, les xifres de matriculacions del 2019 no van superar les del 2018. El que sí que s’ha notat és un canvi en el tipus de motor dels vehicles que es matriculen ja que el dièsel perd pes mentre augmenten les matriculacions de vehicles de gasolina i elèctrics. Ho veiem en quatre gràfics.

 

En termes generals, les matriculacions de vehicles a Barcelona van començar a remuntar la crisi el 2013. Entre els anys 2016 i 2017 es van estancar però el 2018 van tornar a créixer fins a les 46.164. Pel que fa al 2019, es van matricular 45.075 vehicles a Barcelona, una xifra que queda lleugerament per sota de la registrada el 2018, 46.164 vehicles matriculats.

L’any 2016, la DGT va enviar les etiquetes mediambientals que classifiquen els vehicles en funció de si són mes o menys contaminants. A partir d’aquell moment, els propietaris dels vehicles als quals no en corresponia cap ja van saber que es veurien afectats per restriccions, a partir del 30 de novembre del 2017 només quan es declarés un episodi de contaminació i a partir del 2020 tots els dies laborables.

El declivi del dièsel

Si ens fixem en el tipus de combustible, veurem com des del 2013 la gasolina ha anat guanyant terreny al dièsel. Però, a més, a partir del 2016 li ha sortit una nova competència: els vehicles elèctrics o amb motors que s’alimenten de combustibles alternatius com el gas liquat, l’hidrogen o el biodièsel.

Així, si els vehicles de nova matriculació amb motor dièsel representaven més del 43 % el 2013 segons dades de la DGT, en el balanç del 2019 suposen un 16 % dels vehicles matriculats segons les dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament.

Els turismes elèctrics creixen

Des del 2016, les matriculacions de vehicles elèctrics han anat augmentat, però el gran salt es va produir entre els anys 2017 i 2018, quan les xifres es van triplicar de llarg. Durant el 2019 es van matricular 3.881 vehicles elèctrics a la ciutat, un 28 % que els del 2018. Però les últimes dades del 2020 (de gener a agost) ja superen en un 35 % les matriculacions de vehicles elèctrics de tot el 2019. De fet, aquest tipus de vehicles representen el 20 % de les matriculacions d’enguany a Barcelona

Si ens fixem en el tipus de vehicles, veurem que els ciclomotors i les motos representen gran part dels matriculats a Barcelona. Aquest fet s’explica per la irrupció d’empreses de lloguer d’aquests vehicles a la ciutat. Però també destaca l’augment en les matriculacions de turismes elèctrics, que entre 2016 i 2019 s’han multiplicat per cinc. Les matriculacions de furgonetes, tot terrenys i altres vehicles, en què s’inclouen camions, tractors i maquinària industrial, encara són minoritàries.

Els vehicles elèctrics matriculats a Barcelona, majoria en el total de l’AMB

La zona de baixes emissions no només afectarà els vehicles de Barcelona, sinó també els de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que cada dia entren i surten de la ciutat. Per això, ens hem volgut fixar en com hi han evolucionat també les matriculacions.

En el conjunt de l’àrea metropolitana, el nombre de matriculacions de vehicles de motor dièsel també ha disminuït des del 2016. Si ens fixem en els vehicles elèctrics matriculats a l’àrea metropolitana de Barcelona, veurem que bona part estan matriculats a la ciutat. Concretament, els matriculats a Barcelona el 2019 van suposar el 93 % del total de vehicles elèctrics matriculats a l’àrea metropolitana.