MERCEDES VIDAL, regidora de Mobilitat "És una eina que ara tindrem a disposició de les ciutats per aplicar les mesures que decidim. La qüestió és que sense aquesta eina prèvia no ens podíem plantejar determinades mesures bonificadores o restrictives de determinats vehicles eren molt menys potents." "La informació continguda a les etiquetes serà accessible a partir de la matrícula dels vehicles. És això el que ens permet que, si és la DGT la que implementa aquest sistema, això estigui disponible per a qualsevol vehicle que accedeixi a la nostra ciutat i ens permet a la resta d'administracions prendre mesures. Per això és tan potents."

Els distintius que està distribuint ara la DGT i que rebran els conductors per correu postal són els identificats com a C (en verd) i B (en groc). Dels primers se’n repartiran 260.000 i dels segons, 500.000. La categoria C es correspon amb turismes i furgonetes de gasolina matriculats a partir de gener de 2006. També s’hi engloben els dièsel i vehicles pesants matriculats a partir de 2014. Les etiquetes B agrupen els turismes i furgonetes de gasolina matriculats a partir de gener de 2000 i els dièsel, a partir de 2006. Els pesants d’aquesta categoria són els matriculats a partir de 2005. Els vehicles més antics a aquestes dates i, per tant, més contaminants no rebran cap distintiu.

El mes de març la DGT ja va enviar les etiquetes anomenades de “zero emissions” de color blau. Concretament, les van rebre els 3.200 titulars de vehicles elèctrics de l’àrea metropolitana de Barcelona. Durant el juliol va ser el torn dels distintius “eco”, de color blau i verd, que van rebre 9.700 conductors de cotxes híbrids.

Tot i que la col·locació dels distintius és voluntària, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya ho consideren una eina cabdal per reduir la contaminació. El sistema servirà per classificar els vehicles en funció de les seves emissions i així gestionar episodis d’alta contaminació. També serà un pas previ a la regulació de zones de baixes emissions com els centres urbans. Les tres administracions destaquen que es tracta d’una “discriminació positiva dels vehicles més respectuosos amb el medi ambient”.