carril bici manso

Aquest dilluns han començat les obres per dur a terme un nou tram de carril bici al carrer de Manso, entre el carrer del Comte Borrell i l’avinguda del Paral·lel. En aquest espai es farà un carril bici segregat i unidireccional a la vorera de la banda mar. Aquesta nova infraestructura permetrà millorar la connexió entre el nucli antic de Ciutat Vella i el Paral·lel, a través de la superilla de Sant Antoni.

Les primeres tasques consistiran en l’adaptació de voreres a la cruïlla del carrer de Manso amb el de Rocafort i l’avinguda del Paral·lel. Posteriorment es treballarà a les cruïlles de Manso amb el carrer de Viladomat i el de Calàbria, que implicarà la redistribució de les zones de càrrega i descàrrega, les parades de taxi i Bicing i els contenidors.

En una altra fase dels treballs es traslladaran les parades de bus de la vorera de la banda muntanya del carrer de Manso i a partir de l’agost ja s’entrarà en els treballs de pintura per redistribuir els carrils de circulació, dur a terme la pavimentació, el pintat del carril bici i la col·locació de les peces separadores. En paral·lel a totes aquestes actuacions es treballarà per executar la semaforització del nou carril. Totes les intervencions es faran sempre mantenint habilitat un carril de circulació.

En marxa tres trams de carril bici a la ciutat

Aquesta intervenció se suma a les tres que ja hi ha actualment en marxa al carrer de Sants, al passeig de la Zona Franca i a Sant Andreu. En els últims mesos ja han entrat en servei sis trams nous de carrils bici a la ciutat: el nou carril bici de la Meridiana, el tram de carril de l’avinguda Diagonal, el de la Gran Via de les Corts Catalanes, el de la ronda del Guinardó i el del carrer de Nàpols.