La reforma de l’avinguda Meridiana, en el tram comprès entre els carrer de Mallorca i Josep Estivill, està gairebé enllestida. Els treballs van començar a l’abril del 2021 i la pacificació ja és ben visible amb menys carrils de circulació, un carril bici separat de la vorera, més vegetació, voreres més amples i nova vegetació.

Aquesta actuació, en un tram d’uns 500 metres, dona continuïtat a la que ja es va fer en el mandat anterior i seguirà a partir de l’octubre uns 400 metres més fins al carrer de Felip II.

Un carril menys per cada sentit

La pacificació de la Meridiana en aquest tram segueix el disseny del tram precedent, entre el carrer d’Aragó i Mallorca. S’ha eliminat un carril de circulació per a vehicles en cada sentit, el carril bici bidireccional es troba al centre de la via i s’han ampliat les voreres amb nova vegetació i mobiliari urbà.

El carril bici ja està pràcticament enllestit.

Les obres d’aquest tram van començar a l’abril del 2021, mig any més tard del previst perquè la data inicial era el setembre de 2020. Al mig d’aquest període, els treballs van deixar al descobert un tram mai vist del Rec Comtal que va obligar a aturar les obres temporalment per facilitar la feina dels arqueòlegs. Les restes es van localitzar entre els carrer de Trinxant i de la Nació i es va poder veure els estreps d’un pont i una sèquia.

S’acabaran els problemes de convivència de ciclistes i vianants

L’inici de les obres va ocasionar una controvèrsia entre vianants i ciclistes. Els treballs van ocupar part de les voreres de la Meridiana on fins llavors hi havia el carril bici. Això va deixar sense zona de pas exclusiu als ciclistes i usuaris de patinets que van continuar passant per la vorera.

La transformació inclou un carril bici bidireccional al centre de la via.

Els problemes de convivència entre vianants i ciclistes ha sigut un tema recurrent entre els veïns de la zona durant tot aquest temps perquè no s’ha acabat de resoldre. Malgrat l’Ajuntament de Barcelona va posar cartells que convidava els usuaris a buscar itineraris alternatius, els ciclistes encara circulen avui en dia per sobre la vorera.

La reforma continuarà fins a Felip II a l’octubre

La reforma de l’avinguda Meridiana sumarà un tram més a partir de l’octubre. L’Ajuntament de Barcelona preveu continuar la transformació entre els carrers de Josep Estivill i de Felip II, uns treballs que s’allargaran fins a l’estiu del 2023. Aquí també tindrà un carril de ciruculació menys per sentit i un carril bici bidireccional al centre envoltat de vegetació.