L’emergència climàtica i sanitària fan més necessari que mai la necessitat de cuidar-nos i cuidar el nostre entorn. Una de les tasques domèstiques que podem aplicar i que tenen major impacte global és la del reciclatge de residus que generem a les llars.

Què val la recollida selectiva a Barcelona?

Segons les dades de l’Ajuntament de Barcelona, la recollida selectiva suposa prop del 38 % del total de la brossa recollida a la ciutat i té un cost per a la ciutat de 191 euros per llar/any. Si la recollida selectiva fos del 60 %, l’Ajuntament calcula que el preu baixaria a 163 euros per llar/any.

Si ens centrem amb el cost i recollida de la fracció rebuig, el cost és de 206 euros/tona, la fracció orgànica té un cost de 124 euros/tona, i el tractament de paper i vidre és aproximadament 45 euros/tona, segons les dades del 2019.

Des de l’1 de juliol del 2020 s’aplica una taxa de residus municipal a la ciutat de Barcelona en compliment de la Directiva Europea per millorar la gestió de residus domèstics i els compromisos establerts en l’àmbit metropolità per incorporar sistemes de pagament per a ús del servei de recollida. Fa poques setmanes es va anunciar que es deslligaria la taxa de residus de la de consum d’aigua i s’està duent a terme un nou concurs públic, amb participació de sis empreses de neteja, per a l’adjudicació d’aquest servei.

Nova vida als productes que utilitzem. Iniciativa per als taps de suro

Hi ha una clara relació entre la recollida selectiva de la brossa que generem amb la reducció d’emissions de gasos contaminants a l’atmosfera. Exemples d’usos nous a través de les nostres deixalles són: l’obtenció de biodièsel mitjançant el reciclatge de la brossa orgànica, o la fabricació d’adobs. Dels vidres se’n fan nous envasos de vidre, dels plàstics reciclats se n’obtenen plàstics nous o dels taps de suro, reciclats a l’orgànica, també se’n pot plantar arbres! Hi ha iniciatives, com la de Green Cork, que recull taps de suro per reciclar-los i després plantar arbres autòctons de fulla caduca.