Amb la declaració d’emergència climàtica a Barcelona, decretada aquest dimecres, l’Ajuntament es compromet a reduir dos milions de tones d’emissions de CO2 el 2030 respecte a les actuals (5 M t). Per aconseguir-ho, el consistori invertirà 563 milions d’euros en els propers cinc anys amb un centenar de mesures, algunes de les quals no són exclusivament de competència municipal. Fem una llista de les més destacades:

Més superilles i espais verds

 • Transformar 15 km de carrers en superilles i eixos verds fins al 2024 (en el mandat passat se’n van fer 3,3).
 • Guanyar 40 hectàrees de verd urbà públic.
 • Intervenir en 10 espais assolellats (passeig Marítim, Parc del Fòrum…) per proveir ombra i confort tèrmic.
 • Crear 10 nodes de biodiversitat i reserves de natura.
 • Actuar en 200 escoles fins al 2023 per millorar la qualitat ambiental i la seguretat viària.

Mobilitat i infraestructures

 • Connectar els tramvies per la Diagonal. Allargar el Trambesòs fins a Verdaguer en aquest mandat.
 • Incrementar el nombre de carrers pacificats i fer més espais per a vianants.
 • Estendre les àrees verda i blava a tota la ciutat.
 • Impulsar espais dedicats a la distribució de mercaderies i gravar l’activitat de grans plataformes tecnològiques.
 • Convertir a zones 30 la majoria de carrers de la ciutat.
 • Connectar el tram central de l’L9 (depèn de la Generalitat).

Més restriccions al trànsit privat

 • Desplegar la zona de baixes emissions i estudiar zones d’ultrabaixes emissions, més restrictives amb el pas de vehicles privats.
 • Estudiar un peatge d’entrada a la ciutat.
 • Activar 100 equipaments municipals com a refugis climàtics i que cada districte en tingui un de referència.

Potenciar les energies renovables

 • Accelerar la implantació de generació d’energia renovable als edificis municipals.
 • Incrementar ajuts públics amb enfocament energètic i ambiental en rehabilitació d’edificis.
 • Desenvolupar una ordenança perquè els edificis nous o els que es rehabilitin siguin de mínima demanda energètica i màxima generació.
 • Fomentar l’economia sostenible (verda, blava i circular).

Reducció de residus

 • Desplegar mesures com el porta a porta, contenidors intel·ligents i plataformes mòbils a tota la ciutat el 2025 per augmentar la recollida selectiva del 37 al 65 %.
 • Eliminar els plàstics d’un sol ús (competència de la Generalitat i l’Estat).

Canvi de model d’alimentació

 • Implantar dietes saludables i baixes en carboni a les escoles i menjadors municipals el 2021 amb productes de temporada, de proximitat i ecològics.
 • Reduir el consum de proteïna animal (carn vermella) i prioritzar la carn de ramaderia extensiva i ecològica.
 • Obrir un mercat majorista d’aliments frescos ecològics el 2021 a Mercabarna.

Altres mesures que ja s’estan aplicant:

Què diu la normativa ZBE Barcelona?

La zona de baixes emissions (ZBE), en vigor des de l’1 de gener del 2020, és la nova normativa dels cotxes a Barcelona i la resta de vehicles, ja que comporta la prohibició als cotxes considerats més contaminants (sense etiqueta ambiental de la DGT) de circular per l’interior de la ciutat. Es calcula que el veto afectarà uns 50.000 vehicles, és a dir, un 20 % de tot el parc mòbil de Barcelona. Consulta la guia de la ZBE Barcelona.

Com es reduirà la contaminació a les escoles?

L’Ajuntament de Barcelona s’ha compromès a pacificar els entorns de 200 escoles de la ciutat fins al 2023 amb el programa Protegim les escoles. Es pintarà al terra una franja de color taronja amb un cercle que portarà escrit la paraula “escola”. Mapa d’escoles del projecte.