Tot i que el problema de base continua existint, la meteorologia sovint afavoreix o dificulta la dispersió de contaminants, fet que en fa variar la situació instantània i el pronòstic més immediat.

El vent i la pluja constitueixen els dos grans agents que afavoreixen la dispersió de contaminants, mentre que les altes pressions i la manca de ventilació fan que l’acumulació de contaminants costi de dispersar.

Quina és la qualitat de l’aire a Barcelona avui?

La setmana ha començat amb nivells regulars pel que fa a partícules en suspensió (PM10) i també en el cas del NO2.

Al vespre (21 h) es pronosticaven valors superiors als 130 µg/m3 de NO2 a les rondes i als accessos a la ciutat, i de més de 90 µg/m3 a molts carrers de la ciutat.

Es preveu que la concentració de NO2 es mantingui per la banda alta de cara a dimarts, sobretot a les hores punta del matí i del vespre.

Un canvi de temps afavorirà el major dinamisme atmosfèric i la dispersió de gasos i partícules contaminants a partir de dimecres.

Què és el NO2?

El NO2 és un dels gasos contaminants principals que respirem diàriament a la ciutat i un 80 % el produeixen els vehicles de motor. Es tracta d’un gas relacionat amb una incidència superior de problemes respiratoris.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana una mitjana anual que no superi els 40 µg/m3, per bé que es permet superar en una franja horària els 200 µg/m3 fins a un màxim de 18 cops anuals.

Quan s’activen els avisos per contaminació?

La Generalitat de Catalunya activa els avisos preventius en aquest sentit en el moment que dues estacions de mesurament o més superen els 160 µg/m3 i la previsió per a les 24 hores següents no indica millores significatives.