Tot i que el problema de base continua existint, la meteorologia sovint afavoreix o dificulta la dispersió de contaminants, fet que en fa variar la situació instantània i el pronòstic més immediat.

El vent i la pluja constitueixen els dos grans agents que afavoreixen la dispersió de contaminants, mentre que les altes pressions i la manca de ventilació fan que l’acumulació de contaminants costi de dispersar.

Quina és la qualitat de l’aire a Barcelona avui?

Aquest diumenge hem tingut molt bona qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona i a la majoria de l’àrea metropolitana. Els nivells de NO2 han oscil·lat entre els 8 i els 20 µg/m3 durant bona part de la jornada. Els vents catabàtics matinals que s’han desplaçat des de l’interior cap al mar han ajudat a dispersar els contaminants.

Durant les pròximes hores es preveu un empitjorament important de la qualitat de l’aire. De fet, dilluns el matí els nivells de oscil·laran entre els 80 i els 120 µg/m3 a les principals artèries viàries de la ciutat.

La pròxima setmana ve marcada per una configuració indefinida, amb zones d’inestabilitat atlàntiques i nuvolositat variable. Haurem de veure les condicions locals per acabar de determinar la capacitat de dispersió de la troposfera.

A partir del cap de setmana la qualitat de l’aire podria millorar.

Què és el NO2?

El NO2 és un dels gasos contaminants principals que respirem diàriament a la ciutat i un 80 % el produeixen els vehicles de motor. Es tracta d’un gas relacionat amb una incidència superior de problemes respiratoris.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana una mitjana anual que no superi els 40 µg/m3, per bé que es permet superar en una franja horària els 200 µg/m3 fins a un màxim de 18 cops anuals.

Quan s’activen els avisos per contaminació?

La Generalitat de Catalunya activa els avisos preventius en aquest sentit en el moment que dues estacions de mesurament o més superen els 160 µg/m3 i la previsió per a les 24 hores següents no indica millores significatives.