Tot i que el problema de base continua existint, la meteorologia sovint afavoreix o dificulta la dispersió de contaminants, cosa que en fa variar la situació instantània i el pronòstic més immediat.

El vent i la pluja constitueixen els dos grans agents que afavoreixen la dispersió de contaminants, mentre que les altes pressions i la manca de ventilació fan que l’acumulació de contaminants costi de dispersar.

Quina és la qualitat de l’aire a Barcelona avui?

Seguim amb molts bons registres de contaminació a la ciutat de Barcelona. Ahir dissabte tan sols hi va haver alguns repics de contaminació a les principals vies d’entrada a la ciutat, com ara les rondes, nus de la Trinitat i nus del Llobregat. En aquests casos la concentració va passar puntualment per sobre els 100 µg/m3 a mig matí i novament al vespre.

Aquest diumenge el trànsit rodat ha estat molt menor, fent que la qualitat de l’aire fos molt bona durant tota la jornada, i és que el confinament està afavorint uns nivells baixíssims de contaminació a la ciutat.

La setmana que comença, malgrat que hi haurà més trànsit en ser dies laborals, la pluja i el vent, que s’anirà reforçant a mesura que avancin els dies, mantindran a ratlla la contaminació deixant la ciutat amb uns valors de qualitat de l’aire que seguiran sent molt bons.

Què és el NO2?

El NO2 és un dels principals gasos contaminants que respirem diàriament a la ciutat, el 80 % del qual el generen els vehicles de motor. Es tracta d’un gas relacionat amb una incidència superior de problemes respiratoris.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) en recomana una mitjana anual que no superi els 40 µg/m3, per bé que es permet superar en franja horària els 200 µg/m3 fins a un màxim de 18 cops anuals.

Quan s’activen els avisos per contaminació?

La Generalitat de Catalunya activa els avisos preventius en aquest sentit en el moment en què dues estacions de mesurament o més superen els 160 µg/m3 i la previsió per a les 24 hores següents no preveu millores significatives.