Tot i que el problema de base continua existint, la meteorologia sovint afavoreix o dificulta la dispersió de contaminants, fet que en fa variar la situació instantània i el pronòstic més immediat.

El vent i la pluja constitueixen els dos grans agents que afavoreixen la dispersió de contaminants, mentre que les altes pressions i la manca de ventilació fan que l’acumulació de contaminants costi de dispersar.

Quina és la qualitat de l’aire a Barcelona avui?

La persistència de les altes pressions des de fa setmanes fa que la qualitat de l’aire es mantingui regular a Barcelona i rodalia. Dimecres 26 de gener es va desactivar transitòriament l’avís preventiu de contaminació per partícules en suspensió (PM10). Dijous 27 de gener al matí s’ha tornat a activar l’avís.

Dimecres 26 de gener al matí es va disparar a l’alça la concentració de NO2, a l’Eixample es va assolir la marca dels 120 µg/m3. Dijous s’han tornat a anotar valors elevats al llarg del matí, l’estació de l’Eixample ha anotat un registre de 140 µg/m3 a les 10 h del matí. Els models de previsió anuncien un nou pic important de NO2 de cara al vespre.

Malauradament, no s’entreveu cap canvi de temps notable a curt i mitjà termini que pugui afavorir la dispersió de contaminants de forma evident. La qualitat de l’aire podrà empitjorar notablement divendres i al llarg de la setmana vinent, sobretot en el cas del diòxid de nitrogen, però també en el cas de les partícules en suspensió (PM10).

S’acosten dies complicats pel que fa a la presència de contaminants a Barcelona i l’entorn metropolità, caldrà estar-ne pendents.

Què és el NO2?

El NO2 és un dels gasos contaminants principals que respirem diàriament a la ciutat i un 80 % el produeixen els vehicles de motor. Es tracta d’un gas relacionat amb una incidència superior de problemes respiratoris.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana una mitjana anual que no superi els 40 µg/m3, per bé que es permet superar en una franja horària els 200 µg/m3 fins a un màxim de 18 cops anuals.

Quan s’activen els avisos per contaminació?

La Generalitat de Catalunya activa els avisos preventius en aquest sentit en el moment que dues estacions de mesurament o més superen els 160 µg/m3 i la previsió per a les 24 hores següents no indica millores significatives.