Tot i que el problema de base continua existint, la meteorologia sovint afavoreix o dificulta la dispersió de contaminants, cosa que en fa variar la situació instantània i el pronòstic més immediat.

El vent i la pluja constitueixen els dos grans agents que afavoreixen la dispersió de contaminants, mentre que les altes pressions i la manca de ventilació fan que l’acumulació de contaminants costi de dispersar.

Quina és la qualitat de l’aire a Barcelona avui?

Dimarts al matí hem tingut valors que han superat àmpliament els 100 µg/m3 especialment a la zona portuària i a grans artèries de la ciutat. 

La concentració de diòxid de nitrogen ha minvat clarament al migdia, però s’ha tornat a disparar de cara al vespre, amb registres de més de 100 µg/m3 d’NO2 a l’entorn de les vies més transitades que envolten la ciutat. Al pla de Barcelona s’han mogut al voltant dels 80 µg/m3 d’NO2  i només han superat els 100 µg/m3 d’NO2 als dos extrems de la Gran Via i també cap a la Zona Franca.

Dimecres es preveu una millora de la qualitat de l’aire gràcies a la major dispersió dels contaminants associada a l’entrada de vent de mestral, el qual bufarà entre feble i moderat a Barcelona i rodalia, sobretot al sud del riu Llobregat. El vent, en aquest cas de ponent, també es farà notar de cara a dijous.

Què és l’NO2?

L’NO2 és un dels principals gasos contaminants que respirem diàriament a la ciutat, el 80 % del qual el generen els vehicles de motor. Es tracta d’un gas relacionat amb una major incidència de problemes respiratoris.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) en recomana una mitjana anual que no superi els 40 µg/m3, per bé que es permet superar en franja horària els 200 µg/m3 fins a un màxim de 18 cops anuals.

Quan s’activen els avisos per contaminació?

La Generalitat de Catalunya activa els avisos preventius en aquest sentit en el moment en què dues estacions de mesurament o més superen els 160 µg/m3 i la previsió per a les 24 hores següents no preveu millores significatives.