Tot i que el problema de base continua existint, la meteorologia sovint afavoreix o dificulta la dispersió de contaminants, fet que en fa variar la situació instantània i el pronòstic més immediat.

El vent i la pluja constitueixen els dos grans agents que afavoreixen la dispersió de contaminants, mentre que les altes pressions i la manca de ventilació fan que l’acumulació de contaminants costi de dispersar.

Quina és la qualitat de l’aire a Barcelona avui?

La qualitat de l’aire continuarà prou bona durant el dia d’avui. De fet, el màxim matinal ha marcat valors propers als 60 ug/m3 de NO2  en el que ha estat un pic de contaminació lleugerament inferior al d’ahir.

Tot i això, les dades de qualitat de l’aire pronosticades per Lobelia indiquen màxims propers als 100 o 200 ug/m3 en artèries principals i grans nexes urbans, com el nus de la Trinitat o la sortida de l’Avinguda Diagonal.

Independentment, tindrem el clàssic segon pic del vespre, tot i que de menor intensitat. Dependrà també de si plou o no per veure quina serà la intensitat del pic del vespre.

Què és el NO2?

El NO2 és un dels principals gasos contaminants que respirem diàriament a la ciutat, el 80 % del qual el generen els vehicles de motor. Es tracta d’un gas relacionat amb una incidència superior de problemes respiratoris.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) en recomana una mitjana anual que no superi els 40 µg/m3, per bé que es permet superar en franja horària els 200 µg/m3 fins a un màxim de 18 cops anuals.

Quan s’activen els avisos per contaminació?

La Generalitat de Catalunya activa els avisos preventius en aquest sentit en el moment en què dues estacions de mesurament o més superen els 160 µg/m3 i la previsió per a les 24 hores següents no indica millores significatives.