Tot i que el problema de base continua existint, la meteorologia sovint afavoreix o dificulta la dispersió de contaminants, cosa que en fa variar la situació instantània i el pronòstic més immediat.

El vent i la pluja constitueixen els dos grans agents que afavoreixen la dispersió de contaminants, mentre que les altes pressions i la manca de ventilació fan que l’acumulació de contaminants costi de dispersar.

Quina és la qualitat de l’aire a Barcelona avui?

Després d’un dilluns festiu, amb uns nivells de qualitat de l’aire força bons, dimarts es preveu un augment moderat de la contaminació. Aquest matí a primera hora ja s’han superat els 70 µg/m3 al nus del Llobregat i al de la Trinitat. Tot i això, una situació meteorològica molt dinàmica, afavorirà la dispersió dels contaminants i no s’esperen grans pujades respecte dels valors de dies anteriors.

La pol·lució augmentarà més els propers dies amb més volum de trànsit, però sembla que la situació meteorològica hi continuarà ajudant.

En qualsevol cas, el confinament a causa de l’estat d’alarma mantindrà encara menys circulació de vehicles a Barcelona, fet que afavorirà que els nivells de pol·lució siguin més baixos que abans d’entrar en aquesta situació.

Què és l’NO2?

L’NO2 és un dels principals gasos contaminants que respirem diàriament a la ciutat, el 80 % del qual el generen els vehicles de motor. Es tracta d’un gas relacionat amb una incidència superior de problemes respiratoris.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) en recomana una mitjana anual que no superi els 40 µg/m3, per bé que es permet superar en franja horària els 200 µg/m3 fins a un màxim de 18 cops anuals.

Quan s’activen els avisos per contaminació?

La Generalitat de Catalunya activa els avisos preventius en aquest sentit en el moment en què dues estacions de mesurament o més superen els 160 µg/m3 i la previsió per a les 24 hores següents no preveu millores significatives.