Evolució de la contaminació per NO2 des de l'1 de març. Elaboració pròpia amb dades de Lobèlia.

El confinament és important, però la meterologia també, i molt, a l’hora de determinar els valors de contaminació de la ciutat. El trànsit rodat és un dels grans emisors de partícules de NO2, però sense una meteorologia òptima la reducció del trànsit no ho és tot.

Pluja i vent han afavorit rècords a Barcelona

Entre finals del mes de març i el primer dia d’abril s’han assolit rècords inèdits de qualitat de l’aire a Barcelona. Un aire tan net com un poble de muntanya. 

El cert és que el gran descens del trànsit pel confinament n’és la gran causa, però n’hi ha més. La pluja i el vent, i els diversos episodis de llevant que hem tingut darrerament han estat importantíssims a l’hora d’aconseguir assolir aquests mínims històrics.

La pluja i el vent afavoreixen la dispersió d’aquests contaminants i, si ens fixem en la gràfica, només els dies en què hem tingut la combinació de poc trànsit i meteorologia “adversa” (pluja i vent) hem assolit aquests llindars inèdits.

Evolució de la contaminació per NO2 des de l’1 de març. Elaboració pròpia amb dades de Lobèlia.

Un cop tornada l’estabilitat, registres més alts

Però què passa un cop torna l’estabilitat? Fan falta ben pocs dies per tornar a veure com augmenta la contaminació amb la manca de ventilació o l’aparició d’algunes capes d’inversió tèrmica a les capes més superficials de l’atmosfera, que dificulten la dispersió de contaminants.

Sense anar més lluny, després de la darrera ploguda el dia 1 d’abril (un dels moments amb contaminació més baixa a Barcelona) hem tingut un retorn a l’estabilitat que ha portat també un augment de la pol·lució.

Dels 10 ug/m3 de NO2 hem passat a 20-30 ug/m3. Continuen sent dades més que òptimes per ser Barcelona, però queden lluny de les registrades en dies de pluja, com el 22-24 de març o el mateix 1 d’abril, tot i mantenir-se el confinament total de la població.

El confinament ha estat vital per fer baixar la concentració de partícules de NO2, però la meteorologia hi juga un paper cabdal.

L’evolució de la contaminació de les darreres setmanes

Lobelia ha realitzat també un estudi amb tot un seguit d’aplicacions per veure l’evolució de la pol·lució a Barcelona (i també a Madrid) durant aquestes setmanes de confinament, en el qual es veu com el “batec” usual de Barcelona ha donat pas a un escenari totalment planer i amb uns nivells de qualitat de l’aire realment excepcionals.

També es veu el lligam entre meteorologia i contaminació.