La xarxa sísmica de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) i del Consell d’Investigacions Centífiques (CSIC) van captar la disminució de l’activitat durant el confinament total. Durant la desescalada per fases, els sismògrafs també han detectat l’augment de l’activitat a la ciutat.

Estacions que registren el moviment del sòl

Les estacions de la xarxa sísmica de l’ICGC registren els terratrèmols que es produeixen a Catalunya, com el que aquest mateix divendres s’ha detectat a la Ribera d’Ebre, amb una magnitud de 2,4; o el que es va produir fa pocs dies, de 3,9 de magnitud i que es va sentir a moltes comarques properes a la ciutat.

També detecten el soroll sísmic, és a dir, el moviment del sòl d’origen natural, com el de marees, vent o pressió atmosfèrica, així com també el soroll d’origen antròpic, és a dir, el que està directament relacionat amb el grau d’activitat de les persones.

La reducció del soroll sísmic, durant el confinament total, va ser molt notable a les zones urbanes, arribant a ser superior al 20 % respecte a dies laborables preconfinament. 

Antoni Roca, subdirector de Geologia Regional i Geofísica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, explica que el canvi de confinament total a la fase zero, a l’enregistrament de Montjuïc, no és gaire significatiu, però sí es detecta millor en altres sismògrafs, encara que es manté inferior al que hi havia abans de l’estat d’alarma.

L’ICGC admet que la reducció del soroll sísmic d’origen antròpic suposa, durant aquestes setmanes de confinament, una millora en la qualitat dels enregistraments de les estacions sísmiques.  Si bé és cert que això no té un impacte significatiu en la detectibilitat de sismes, sí que facilita la detecció de petits terratrèmols que es puguin produir prop de les zones urbanes.