La Família Confinada, una versió del programa Família Barris pels temps que corren de confinament. Cada dijous a les 21.45 h!