Itineraris estació de Sants

L’estació de Sants disposa d’una nova senyalització d’itineraris per facilitar la distància de seguretat entre usuaris per la crisi del coronavirus. En total són 40 estacions de Rodalies Barcelona on ja s’han instal·lat els senyals. Són mesures per evitar aglomeracions i cues a les estacions.

Aquest reforç s’afegeix a les mesures que van entrar en vigor en aquest equipament l’1 de maig. S’han enganxat fletxes de color verd al terra perquè els viatgers tinguin més clar per on han de circular pel vestíbul de l’estació. Adif ha decidit reforçar la senyalització davant el previsible increment de la mobilitat a mesura que vagi avançant la desescalada.

El sistema de fletxes per organitzar la circulació d’usuaris també s’ha aplicat a les estacions més concorregudes del metro.

senyaletica renfe coronavirus

S’han instal·lat també petjades de separació a les andanes de nou estacions de Barcelona. Alhora Renfe està fent tasques de neteja i desinfecció a tots els trens amb cura especials als elements comuns com les botoneres, seients, passamans i barres. S’han centralitzat els canals de reclamació a través del web de Rodalies de Catalunya.