Segons les darreres dades de l’estudi de la Generalitat de la qualitat de l’aire, aquest any tan atípic ha registrat moltes baixades i pujades en els nivells de contaminació atmosfèrica. A les estacions de trànsit de Barcelona és on s’ha notat més aquesta variació.

Arriba el confinament, baixa la contaminació

A l’estació de l’Eixample, durant les primeres setmanes d’any es van registrar concentracions de fins a 40 i 50 micrograms per metre cúbic, unes xifres molt per sobre de les recomanacions de l’OMS. Amb l’arribada del confinament i de les restriccions de mobilitat, però, hi va haver una caiguda dràstica d’aquests nivells de contaminació i els valors van arribar a xifres de fins a només 14 micrograms per metre cúbic, una caiguda en picat de fins al 70 % respecte als nivells de contaminació d’altres anys.

Arriba el desconfinament, puja la contaminació

El desconfinament, que va venir acompanyat d’una recuperació de la mobilitat a la ciutat, va propiciar que, novament, augmentés la contaminació de l’aire. Els valors van tornar a superar els 30 micrograms, fins a arribar en alguns punts als 40, durant la segona setmana de juliol, per exemple. Malgrat tot, la nova normalitat ha ajudat a mantenir aquesta xifra dins d’aquests paràmetres, uns valors que segueixen sent un 20 % inferiors als que teníem abans de la pandèmia.

Poca variació en les partícules en suspensió

Pel que fa a les concentracions de partícules en suspensió, les PM10, no han variat tant perquè en bona mesura depenen d’episodis naturals com ara la pols provinent del Sàhara. Tot i això durant el confinament la concentració de partícules va baixar un 15 % i amb l’arrencada de la mobilitat les xifres se situen només un quatre per cent per sota.