confinament davallar emissions

El confinament per la covid-19 està deixant petjada en tots els àmbits, però un dels més beneficiats, sens dubte, és el medi ambient. No només la fauna i la flora s’han vist recuperades a causa de la caiguda en picat de l’activitat humana, sinó que també les emissions diàries mundials de CO2 han caigut un 17 % respecte a les del 2019. Aquest pic representa uns 17 milions de tones de diòxid de carboni menys, amb la qual cosa s’ha arribat a unes xifres que van ser observades per últim cop el 2006.

L’aturada per la pandèmia suposarà que a escala global les emissions arribin a reduir-se entre un 4 i un 7 % respecte al 2019, segons la durada de les restriccions, i a més a més serà el descens més gran anual des de la Segona Guerra Mundial. Malgrat tot, l’estudi, realitzat per ‘Nature Climate Change’, preveu que aquest efecte positiu no durarà si els governs d’arreu del món no introdueixen mesures permanents per rebaixar les emissions.

El transport terrestre, el principal emissor de CO2

D’acord amb l’estudi, el dia 7 d’abril és quan va tenir lloc el pic més alt en el descens d’emissions mundials de CO2. La causa d’aquesta baixada es deu al fet que les regions més contaminants del planeta (els Estats Units, la Xina, Europa i l’Índia), estaven sortint o en ple confinament, fet que va provocar un descens de 17 milions de tones de CO2.

Les emissions del transport terrestre van representar gairebé la meitat d’aquest descens (un 43 %), mentre que la generació d’energia va representar el 19 %; la indústria, el 25 %, i l’aviació, el 10 %. Pel que fa als països, a la Xina hi va haver una reducció d’un 23,9 %; als Estats Units, d’un 31,6 %; a l’Índia, d’un 25,7 %, i a la regió europea, un descens del 27 %.

Descens emissions CO2

Cal mirar més enllà

D’altra banda, l’informe del Programa de Nacions Unides per al medi ambient (PNUMA) adverteix que es necessita una disminució constant de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del 2,7 % anual per mantenir l’escalfament per sota dels 2 ºC, o bé un descens de 7,6 % anual si es vol mantenir per sota dels 1,5 ºC, el límit que marca l’Acord de París.

Els autors de l’informe insten els governs a millorar les polítiques de transport i la mobilitat per obtenir un canvi permanent, donat que aquests sectors són els que han suposat gairebé la meitat de la disminució de les emissions durant el confinament. En aquest sentit, els experts animen a impulsar canvis reals i duradors, facilitar el desplaçament a peu i en bicicletes i incrementar el servei de transport elèctric, ja que al mateix temps ajudarien a millorar el benestar i la qualitat de l’aire a les grans ciutats.