vaga 14 febrer 2024

L’Ajuntament de Barcelona ja ha començat a implementar les restriccions d’aigua que preveu la fase d’emergència, que s’ha decretat aquest dijous amb motiu de la situació de sequera a Catalunya. Per exemple, en alguns espais verds ja ha començat a fer efectives les mesures incloses al decret, que entraran en vigor quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), aquest divendres. És el cas de la plaça de Catalunya, on aquest dijous al matí els treballadors de Parcs i Jardins regaven únicament amb aigua freàtica i només l’arbrat, és a dir, les alzines que hi ha a la plaça.

En canvi, no han regat ni els arbustos ni tampoc la gespa d’aquest espai.

Prohibit regar amb aigua potable

La fase d’emergència prohibeix el reg tant d’espais públics com privats amb aigua potable. Així, a partir d’ara, només està permès el reg amb aigua freàtica o regenerada per a la supervivència de l’arbrat urbà, de jardins botànics i per al reg federat. És la petició que va fer l’Ajuntament de Barcelona per preservar l’arbrat de la ciutat, que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) finalment va incloure en la modificació del decret de sequera “per garantir la seguretat dels vianants i els refugis climàtics a l’estiu, però sense que la mesura comprometi el subministrament domiciliari”.

La possibilitat de regar els arbres, però, s’aplicarà a les fases 1 i 2 de l’emergència, mentre que si s’arriba a la fase 3 només es permetrà regar els exemplars singulars i monumentals de la ciutat.

250 operaris per regar l’arbrat manualment

L’Ajuntament ha preparat un pla de 250 operaris per regar manualment l’arbrat de la ciutat a partir d’ara. Treballaran en tres torns de matí, tarda i nit, i es dedicaran a regar a mà i amb aigua freàtica alguns dels espais verds que fins ara s’han estat regant amb aigua potable. Aquest reg, però, no arribarà a tot arreu sinó que es prioritzarà el reg de l’arbrat viari i les palmeres per motius tant de seguretat com de paisatge i de valor ambiental; també els carrers i les grans avingudes arbrades com la Diagonal o el passeig de Sant Joan; i l’arbrat de parcs emblemàtics i històrics com el Roserar de Cervantes, els Jardins de Costa i Llobera o el Laberint d’Horta.

La neteja de la ciutat, també amb aigua freàtica

Pel que fa a la neteja dels carrers, clavagueram, paviments, façanes o edificis, ja es va prohibir l’ús d’aigua potable durant l’anterior estadi de preemergència. Per tant, aquesta neteja es podrà continuar fent amb aigua freàtica com fins ara.