restriccions aigua Barcelona
Foto: Sasikan Ulevik

S’amplien les restriccions d’aigua a Barcelona i rodalia. El govern de la Generalitat de Catalunya ha decretat la fase de preemergència al Ter-Llobregat aquest 21 de novembre, mesos després de situar-se en la fase d’excepcionalitat. Això, davant la “falta crònica de pluja” i la situació “extremadament preocupant” amb què qualifica el govern català l’escenari actual de sequera. De fet, els embassaments de les conques internes han arribat al seu mínim històric i, per això, Aigües de Barcelona ja es prepara per reduir la pressió al servei de subministrament.

A continuació et detallem les restriccions d’aigua a Barcelona en el context actual d’alerta per sequera a Catalunya i de la fase de preemergència a la ciutat i rodalia, abans no arribi la d’emergència, que implicaria alterar el “normal funcionament” del país. El límit de consum és de 210 litres per llar per dia.

Restriccions d’aigua a Barcelona i rodalia per la sequera

Les restriccions d’aigua a Barcelona i molts municipis catalans s’apliquen amb motiu del context actual de sequera. L’objectiu de la fase de preemergència és retardar el màxim possible la fase d’emergència. Et resumim les noves mesures en vigor amb la nova alerta per la sequera:

  • Limitació del consum màxim d’aigua a 210 litres per habitant i dia, per sota dels 230 de la fase d’excepcionalitat.
  • Prohibit piscines d’ús personal o familiar. Ara bé, sí que es permet omplir parcialment o per primera vegada “piscines d’ús públic”, que inclou les municipals i les d’establiments turístics o esportius.
  • Prohibit regar les zones verdes i els jardins públics i privats. Hi ha una excepció: els camps d’esport on es practiquin activitats federades, com els camps de futbol. En aquest últim cas, es passa de 450 l per hectàrea i mes a 200 per hectàrea i mes.
  • Prohibit netejar carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable, ja siguin públics o privats.
  • Prohibit omplir total o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials o altres elements d’ús estètic de l’aigua.
  • Només es podran netejar vehicles als establiments comercials que es dediquen a això que compten amb sistema de circulació d’aigua.
  • Està permès regar per a la supervivència els arbres de 20 h a 8 h, sempre amb rec gota a gota o amb regadores.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40 % o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15 % dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15 % en usos assimilables a urbans i 50 % en reg).