restriccions aigua barcelona
Foto: Sasikan Ulevik

Les restriccions d’aigua a Barcelona i rodalia van ampliar-se el febrer amb el decret d’emergència per sequera del govern català. Els municipis del Ter-Llobregat van passar de la fase de preemergència a l’emergència, després de la falta crònica de pluja i la situació “extremadament preocupant” amb què qualifica el govern català l’escenari actual de sequera. De fet, els embassaments de les conques internes van arribar fa uns dies al seu mínim històric i, per això, Aigües de Barcelona ja es prepara per reduir la pressió al servei de subministrament.

A continuació et detallem les restriccions d’aigua a Barcelona en el context actual d’alerta per sequera a Catalunya i de la fase d’emergència que hi ha declarada a la ciutat i rodalia.

Restriccions per l’emergència per sequera a Catalunya

Les restriccions d’aigua a Barcelona i molts municipis catalans s’apliquen amb motiu del context actual de sequera. Et resumim les mesures en vigor amb la nova alerta per la sequera.

Limitació del consum d’aigua

 • Fase I de l’emergència (actual, amb reserves per sota del 16,3 %): el consum d’aigua es limita a 200 litres per habitant i dia.
 • Fase II de l’emergència (reserves per sota del 10,95 %): el consum d’aigua es limita a 180 litres per habitant i dia. Afecta, ara, per ara, a 12 municipis de Catalunya.
 • Fase III de l’emergència (-5,4 %): el consum es limita a 160 litres per habitant i dia.

Reg de jardins i de camps esportius

 • Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats. Els municipis només podran regar arbres amb aigua freàtica no potable.
 • En la fase 3 d’emergència, només es podran regar els arbres “singulars i monumentals”.
 • Es permet el reg dels camps d’esport federats (amb aigua freàtica o regenerada). En la fase 2, els equipaments esportius hauran de tancar les dutxes, mentre que en la fase 3 queda prohibit el reg de camps esportius de gespa.
 • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 80 % o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

Neteja de carrers o edificis

 • Prohibit netejar carrersclavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable, ja siguin públics o privats.

Piscines

 • Prohibit piscines d’ús personal o familiar.
 • Es permet reomplir parcialment les piscines cobertes i públiques inscrites en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat. En la fase d’emergència 2, caldrà tancar totes les dutxes. No es podrà fer en la fase d’emergència 3.
 • Es permet reomplir parcialment les piscines descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada. A canvi, cal aplicar mesures d’estalvi compensatòries. En la fase d’emergència 2, caldrà tancar totes les dutxes. No es podrà fer en la fase d’emergència 3.
 • Es podran reomplir les piscines terapèutiques d’hospitals, residències i centres d’educació especial. També piscines per a persones amb discapacitats.
 • Es poden omplir les piscines amb aigua de mar, a canvi de fer-ho sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

Dutxes a les platges, gimnasos i clubs esportius

 • Prohibit utilitzar les dutxes a les platges.
 • En la fase 3 de l’emergència, queda prohibit utilitzar les dutxes dels centres esportius.
 • Prohibits els actes lúdics en què s’utilitzi aigua, com pistes de gel, festes d’escuma, jocs d’aigua, etc.
 • No es podran utilitzar les dutxes ni les instal·lacions per a la neteja de peus a les platges. En la fase d’emergència 3, tampoc es podran fer servir les dutxes de les instal·lacions esportives.
 • Quedaran prohibits els actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l’escuma, els jocs d’aigua o similars.

Fonts, llacs artificials i altres elements estètics

 • Prohibit omplir fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements estètics amb ús d’aigua.
 • Sí que es poden omplir les basses que suposen un refugi de fauna en perill d’extinció i de fauna destinada a la recuperació d’espècies autòctones.

Neteja de vehicles

 • Queda prohibida la neteja de qualsevol vehicle. Només es permetrà fer-ho en establiments especialitzats amb sistemes de recirculació d’aigua.

Altres mesures d’estalvi

Tal com detalla el govern de la Generalitat, entrada la fase d’emergència, quedarà reduït el consum d’aigua per a altres usos. Els percentatges queden així:

 • agricultura: 80 %
 • ramaderia: 50 %
 • indústria: 25 %
 • usos recreatius que impliquin el reg: prohibit
 • altres usos recreatius: 25 %