Passejant pel carrer de Valldonzella, és fàcil que ens cridi l’atenció l’aparador de Grau Alcázar, ple de maquetes i escultures que van des d’una reproducció de la Casa de les Punxes fins a una secció de la nova línia del metro.

Es tracta d’un taller de modelisme on es fan maquetes de tota mena: per a particulars, museus, publicitat, cinema… El ventall és tan gran, que costa definir fins a quin punt arriba el concepte de modelisme, ja que són moltes les disciplines tècniques i artístiques que calen per fer cada projecte.

Maqueta’ és un terme massa petit per explicar tot a què podem arribar
Eduard Grau, Grau Alcazar Maquetes

El procés d’una maqueta arquitectònica

Les maquetes arquitectòniques es treballen a partir dels plànols de l’edifici (planta, seccions i alçats). Un cop determinada l’escala a la qual estarà la maqueta, es digitalitzen els plànols.

Cadascuna de les peces que tindrà l’edifici es talla per capes mitjançant tecnologia làser. Quan totes les capes estan pintades i muntades, rep els petits detalls finals, com la vegetació que pugui tenir. El procés canvia radicalment si la maqueta, en lloc de ser d’un edifici, és d’un ésser viu. En aquest cas entren en joc els processos d’escultura.

Així i tot, el que sí que tenen en comú totes les tècniques és que la tecnologia i la informatització han canviat la manera amb la qual es treballa el modelisme professional, amb noves eines que agilitzen alguns dels processos de l’art de fer maquetes.