Les polítiques d’habitatge s’han d’abordar des d’una perspectiva metropolitana. És la conclusió que ha arribat l’informe encarregat per l’associació privada Barcelona Global i signat per 50 experts en camps com l’arquitectura, l’urbanisme, la construcció i el món financer, entre d’altres. “Si Barcelona no resol l’accés a l’habitatge no podrà ser una ciutat exitosa. Ha de donar cabuda als que som, als que venen i als que vindran”, ha dit Anna Gener, presidenta de Savills Aguirre Newman Barcelona i una de les coordinadores de l’informe.

L’habitatge assequible no és habitatge social

El president de Barcelona Global, Pau Guardans, considera urgent augmentar l’estoc d’habitatge assequible: “No és habitatge social ni de protecció social, tampoc no es tracta de rebaixar el preu ni castigar l’habitatge lliure”. Guardans creu que s’ha d’apostar per generar més oferta dedicada específicament al lloguer, “a un preu taxat, regulat prèviament”, que no superi el terç de la renda disponibles dels inquilins. “Una oferta nova que Barcelona no té i que no podem aconseguir apel·lant als pressupostos públics perquè aquests s’han de destinar a l’habitatge social.

Per captar l’interès dels promotors es podrien aplicar criteris de discriminació positiva: “Utilitzar reserves de sòl pensades per a equipaments o transformar sòls industrials a canvi que el que s’hi construeixi sigui pisos de lloguer assequible”. Segons Guardans hi ha un “enorme interès del capital privat per invertir. Hi ha capital disponible per participar”.

Registre metropolità de beneficiaris

De la mateixa manera que la població s’inscriu per poder optar a un pis de lloguer social, Guardans creu que caldria crear un registre metropolità on es puguin apuntar aquells ciutadans que compleixin un seguit de condicions per ser  beneficiaris del lloguer assequible.

En contraposició a la intervenció que es pugui fer tant en l’habitatge públic com en el de lloguer assequible, els experts creuen que el mercat lliure no s’ha de regular perquè “s’acaba aconseguint un efecte contrari al que es pretén. En comptes de generar habitatge assequible es frena”.

Preguntats per la mesura del 30 % impulsada per l’Ajuntament, que obliga a destinar a lloguer assequible el 30 % de les promocions noves, el director de Barcelona Global, Mateu Hernández, ha considerat que és “insuficient perquè no s’està fent a escala metropolità i perquè no està consensuada amb el sector privat”.

Els autors de l’informe ja han traslladat el document al secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, i preveuen fer-ho també a l’alcaldessa, Ada Colau, i al conseller de Territori, Damià Calvet.