La consellera portaveu, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat destinarà 14,5 milions d’euros a ajudes al lloguer habitual per a totes aquelles persones que s’hagin quedat a l’atur, formin part d’un ERTO o s’hagin vist obligades a reduir-se la jornada per la crisi del coronavirus.

Es tracta d’ajudes directes que serviran per pagar un màxim de sis mensualitats de lloguer, des de l’abril fins al setembre, i la quantitat a percebre variarà en funció de la demarcació. La xifra més alta és la de Barcelona, on els sol·licitants podran rebre fins a 750 euros. Les ajudes serviran per sufragar les despeses de lloguer i de subministaments bàsics sempre que siguin iguals o superiors al 35 % dels seus ingressos.

Es poden sol·licitar fins al 30 de setembre

Les persones interessades poden sol·licitar el pagament fins al 30 de setembre i, la seva acceptació, dependrà de la renda de la unitat familiar. Així, el conjunt dels ingressos dels membres de la família, en el mes anterior a la sol·licitud, no podrà ser superior als 1.613,52 euros mensuals. Aquesta xifra s’ampliarà fins als 2.151,36 en cas que es tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33 % (intel·lectual) o al 65 % (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per treballar.

Si és la persona sol·licitant qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins als 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

Els sol·licitants hauran de ser els titulars de l’immoble i la quantitat a percebre variarà segons la demarcació. Si bé a Barcelona el màxim serà de 750 euros, a Girona i Tarragona serà 500, a Lleida de 450, i de 350 € a les Terres de l’Ebre. La consellera ha recordat que les ajudes s’adjudicaran per ordre de sol·licitud i fins a esgotar el total del pressupost.