Barcelona Activa ofereix des de sempre serveis d’acompanyament a les persones que estan en procés de recerca de feina, i en l’actual emergència sanitària han focalitzat la seva tasca a donar cobertura urgent de llocs de treball en serveis essencials. Per això han engegat una campanya a les xarxes socials per trobar candidats en certs sectors.

Els sectors de feina més demandats

Un dels sectors més demandats en la crisi de la covid-19 és, sobretot, el sociosanitari amb la demanda de metges, infermers, auxiliars d’infermeria, gericultors o fisioterapeutes. També s’ha produït una necessitat dels perfils de directius o gestors de centres sociosanitaris. El sector psicosocial va necessitat de psicòlegs i treballadors socials. Pel que fa al sector de suports als centres, es necessita ocupar llocs a les cuines, als serveis de neteja, de bugaderia o consergeria. Els més necessitats són els auxiliars d’infermeria i els gericultors. Tots aquests perfils es poden trobar al web de Barcelona Activa i des del mateix portal els demandants de feina poden inscriure-s’hi.

Els serveis de Barcelona Activa

El principal servei que ofereixen és d’intermediació entre les empreses i entitats, que poden inserir-hi una oferta i Barcelona Activa fa una preselecció dels candidats que més bé s’ajusten als requeriments de l’oferta de feina. La gran quantitat de peticions de llocs de feina ha provocat que hagin complementat la selecció mitjançant accions de difusió. Les persones que cerquen feina han de derivar la seva candidatura a les entitats o empreses, però sempre s’han de donar d’alta a la base de dades de la plataforma d’empresa i ocupació de Barcelona Activa.