Un informe tècnic sobre l’impacte de la covid-19 en el món cultural de Catalunya xifra en un 72 % les pèrdues en el sector de les arts escèniques i la música en viu durant el 2020 per la crisi sanitària del coronavirus. És a dir, tota la cultura que es fa en directe com els concerts, el teatre i els espectacles són les activitats que s’han endut la pitjor part d’aquesta crisi.

Segons l’estudi, les pèrdues globals en el món de la cultura es xifren en un 24 %. El sector ha passat de facturar 4.475 M € el 2019 a 3.387 el darrer any. L’estudi l’ha elaborat el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), el Departament de Cultura i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), i també el D’EP Institut.

El sector del llibre també ha vist com perdia ingressos, fins al 12 %, sobretot en el comerç al detall de llibres en suport físic i digital (-23 %) i l’edició de llibres (-12 %).

L’edició de videojocs incrementa els ingressos un 11 %

En canvi, hi ha sectors culturals que s’han beneficiat de la crisi sanitària pels hàbits de consum nous que ha comportat aquest període. L’edició de videojocs i l’activitat d’enregistrament de so i edició musical incrementen un 11 i un 12 % els ingressos respectivament.