Passejar el gos pel carrer sense lligar-lo amb una corretja és, de moment, del tot legal a Barcelona. Això és possible per una moratòria que s’arrossega des del 2014, quan es va aprovar l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals, i que posposa l’obligatorietat de portar l’animal subjecte.

L’ordenança, que regula com s’han de tenir els animals de companyia a Barcelona, condiciona l’obligatorietat de portar els gossos lligats pel carrer a la implementació d’unes zones d’usos compartits que l’Ajuntament no ha acabat de desenvolupar.

Segons la normativa, les anomenades zones d’usos compartits són espais on, en horaris determinats, els animals poden anar sense lligar. L’Ajuntament explica que està definint a tots els districtes aquests espais on “serà possible l’esbarjo dels gossos i el trànsit de persones”. De fet, ja s’ha fet una prova pilot en 90 espais. A més, la ciutat també disposa de zones d’esbarjo per a gossos, espais destinats específicament per a aquests animals.

Fins que les zones d’ús compartit no estiguin completament desplegades, estarà permès portar els gossos lliures pel carrer. El consistori remarca que, a causa de la pandèmia, molts d’aquests futurs espais “estan essent ocupats per zones escolars o ampliacions de terrasses” i que quan s’estabilitzi la pandèmia se seguirà amb la implementació.

Inicialment, la moratòria de multes per portar el gos deslligat havia de durar 18 mesos des de l’aprovació de l’ordenança, ara fa set anys, però se’n va anar allargant el termini fins marcar la tardor del 2019 com a data final. Finalment, també es va acabar posposant.

La moratòria només serveix com a excepció per als gossos considerats de races no perilloses, sempre que estiguin “sota control visual i educats per respondre ordres verbals”. El text fa referència a la via i espais públics, i no inclou zones restringides, com parcs històrics o infantils, entre d’altres.