El primer telèfon va entrar a Catalunya per l’Escola d’Enginyers amb un empresari de material científic. La família Dalmau va ser l’introductora d’aquest revolucionari enginy a Catalunya.