A l’espai que ocupa actualment el Parc de les Tres Xemeneies, va arrencar el procés d’electrificació a Barcelona. A l’entorn del 1880, el barceloní Tomàs Dalmau va trobar la manera de produir electricitat amb finalitats comercials i va fundar una empresa per electrificar Barcelona.

Un botiguer de la Rambla

Tomàs Dalmau, un botiguer de la Rambla que es dedicava a posar parallamps als edificis, va crear a principis del 1881 la Sociedad Española de Electricidad que, més endavant, es va situar a les Tres Xemeneies. Va ser una de les primeres empreses del món creada per produir electricitat.

La introducció de l’electricitat va canviar la vida de la gent. Es va disposar d’un sistema d’enllumenat més net i sense perill, abans es feia en flama, i això va permetre allargar la jornada laboral. També es va avançar en noves tecnologies d’oci com ara el cinematògraf  i el gramòfon, que el mateix Dalmau va introduir  a Barcelona.

L’empresa de Dalmau va fracassar en la seva expansió per les dificultats de finançament i d’inversió de la recerca de noves tecnologies que va fer que l’electricitat fos cara i no es pogués generalitzar a tothom.

Ens ho explicava Jordi Maluquer de Motes, catedràtic d’Història de la UAB, al 2020 en aquest capítol del ‘Va passar aquí’.