Sota el camp de futbol de l’Escola Industrial hi ha un dipòsit d’aigües pluvials que es va inaugurar l’any 1999.

27.000 metres cúbics

El dipòsit pluvial de l’Escola Industrial té una capacitat de 27.000 metres cúbics. És dels més petits. Té una tipologia d’un sol cos, és a dir, és com una gran piscina soterrada. S’omple mitjançant unes comportes d’entrada que obren el pas de la claveguera al dipòsit. També té un col·lector de sortida amb una comporta que en regula el buidatge. El dipòsit disposa d’un sistema automàtic de funcionament a partir de sensors que en regula l’omplida i el buidatga.

A la ciutat, l’aigua residual i la pluvial circulen per la mateixa xarxa. Quan plou, l’aigua de pluja entra al dipòsit mitjançant els embornals o reixes de captació i es barreja amb l’aigua residual. En aquest dipòsit es regula aquestes dues tipologies d’aigua.

Evitar inundacions i depurar

L’aigua de la pluja s’emmagatzema amb un doble objectiu: d’una banda, evitar inundacions a la zona del voltant del dipòsit; i de l’altra, retenir l’aigua per enviar-la a la depuradora i tornar-la al mar en millors condicions per a les zones de bany de la ciutat. D’aquesta manera, s’evita que unes 1.000 tones de residus tòxics arribin al mar.

Barcelona és a la conca mediterrània on hi ha una pluviometria molt irregular i on es produeixen fenòmens tempestuosos severs, sobretot després de l’estiu. Aquests dipòsits permeten reduir les inundacions en aquests episodis de pluja intensa, agreujats pel canvi canvi climàtic.

Abans de l’any 1999, quan la ciutat no disposava de dipòsits pluvials, hi havia punts crítics on es produien inundacions. Per exemple, l’encreuament de l’avinguda de Roma amb el carrer de València, on el pas de les vies de tren soterrades impedia el bon funcionament de les clavegueres.

La neteja del dipòsit

Després d’un episodi de pluja en el qual l’aigua ha estat retinguda per un cert temps és important mantenir el dipòsit net, més encara si es té en compte que està ubicat en una zona urbana. Per això, la instal·lació disposa d’un sistema automàtic de neteja format per uns grans tancs que s’omplen amb aigua freàtica. Quan s’allibera, forma una cascada que arrossega tota la brutícia que hagi quedat al fons del dipòsit.

La xarxa de dipòsits de la ciutat

A Barcelona hi ha 15 dipòsits, amb una capacitat total que supera els 500.000 metres cúbics. El més gran és el de Zona Universitària, amb 105.500 metres cúbics. Està prevista la construcció de 30 dipòsits fins a completar la xarxa de la ciutat. Un dels llocs on s’està treballant és a la zona del Paral·lel, on es produeixen inundacions quan hi ha episodis de pluja intensa.

Al centre de control de Barcelona Cicle de l’Aigua SA, organisme de l’Ajuntament de Barcelona, reben en temps real tota la informació necessària per gestionar les diferents parts del cicle de l’aigua. Poden saber en cada moment com està funcionant la xarxa de clavegueram en episodis de pluja. També controlen el funcionament dels dipòsits. I gestionen les emergències per inundacions.