Riu Besòs

L’AMB i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet han presentat públicament el projecte de creació del primer refugi de biodiversitat al riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet. Aquest refugi permetrà el desenvolupament de flora i fauna i millorarà la qualitat paisatgística d’una conca fluvial que esdevé un corredor ecològic imprescindible dins la infraestructura verda i blava metropolitana, ja que connecta els parcs naturals de la Serra de Collserola i de la Serralada de Marina amb el litoral metropolità. El projecte incorporarà un programa d’educació ambiental i ciència ciutadana amb vocació metropolitana. Té un pressupost de 998.424,19 € i serà finançat per l’AMB (70 %) i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (30 %). També disposa de finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, ha explicat que aquest projecte “esdevé un revulsiu fonamental per a la transformació en clau ecològica, però també de dinamització econòmica i social de la ciutat”, i ha recordat que el parc fluvial “ajuda Santa Coloma a fer ciutat, però no només amb els veïns i veïnes, també amb totes les visites que gaudeixen d’aquest entorn natural, que poden ser més de dos milions de persones l’any”.

Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB, ha remarcat que la transformació d’aquest espai natural servirà com a connector ecològic amb Collserola i la Serralada de Marina. També ha explicat que “es tracta d’una combinació entre un espai natural i un espai urbà que implicarà innovació i noves oportunitats”. 

NuriaParlon-AntonioBalmon
Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, i Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB, durant l’acte de presentació dijous 15 d’abril.

Objectius estratègics del projecte

El projecte persegueix sis objectius estratègics:  

– Millorar la funció de connector ecològic entre els parcs naturals de la Serralada de Marina i de la Serra de Collserola i el litoral metropolità mitjançant solucions basades en la natura.  

– Potenciar la biodiversitat d’espècies vegetals i animals. Amb referència a la flora, l’actuació incorpora la plantació de vegetació de ribera. Pel que fa a la fauna, la creació d’aquest hàbitat servirà com a punt d’alimentació, de guaita i de nidificació, com a zona d’insolació o termoregulació i com a lloc d’hibernació de diferents espècies, per exemple per a diversos tipus d’amfibis, aus o fins i tot llúdrigues. 

– Recuperar hàbitats lacunars desapareguts per augmentar la diversitat d’espècies de peixos i amfibis al tram final del Besòs.  

– Reduir gradualment la presència d’espècies de flora i fauna exòtiques i invasores.  

– Millorar les condicions ambientals per al desenvolupament de la població de l’anguila europea, que es troba en perill crític d’extinció.  

– Posar en marxa un espai educatiu per al desenvolupament d’activitats de divulgació i ciència ciutadana.

Elements bàsics del futur refugi de biodiversitat

El refugi de biodiversitat estarà constituït per cinc elements fonamentals: una bassa didàcticados aiguamolls, una escala de peixos i un prat fluvial

  • La bassa didàctica se situarà entre el pont de Santa Coloma i el pont de la B-20 i farà servir aigua reutilitzada procedent del bombeig de la línia 1 del metro de TMB.  
  • L’aula ambiental a l’aire lliure oferirà espais educatius per a escoles i famílies.
     
  • Els dos aiguamolls esdevindran indrets d’especial interès per a la fauna, amb la creació de dues làmines d’aigua de 50 cm i una superfície de 400 m2, amb l’objectiu d’incrementar al màxim la captació de biodiversitat.  
  • L’escala de peixos serà una mena de conjunt de catifes tèxtils que s’introduiran a la llera del riu i tindran l’objectiu de potenciar la mobilitat dels peixos al llarg del curs fluvial i d’oferir-los refugis nous, imprescindibles davant d’episodis com sequeres intenses o contaminació de l’aigua per abocaments químics, com el que va tenir lloc a Martorelles l’any 2019. Amb aquests elements, els peixos podran remuntar el riu a contra corrent i superar barreres artificials com les preses, que actualment els impedeixen moure’s al llarg del curs fluvial
  • El prat fluvial és un prat naturalitzat que es crearà per incrementar la qualitat ecològica de la zona i dissuadir l’accés de visitants. Aquest espai ampli d’herba estarà travessat per tres canals amb un traçat diagonal, i aprofitaran l’excedent de l’aigua de la bassa didàctica per crear diversos biòtops, és a dir, petits ecosistemes amb unes condicions específiques per al creixement de flora i fauna. 

El futur refugi de biodiversitat tindrà un recorregut didàctic. Així, es combinarà la funció natural i ecològica de l’espai amb la divulgació dels valors ambientals, destinada a grups escolars. En aquest sentit, s’organitzaran visites guiades per a escoles, es regularà l’accés de la ciutadania i s’acotaran àrees específiques de passeig o d’estada.  

Aquest projecte arriba uns mesos més tard de l’anunci del projecte ‘Viu el Besòs’, presentat a finals de desembre del 2020.

L’objectiu del pla és “la recuperació, transformació i resiliència del Besòs amb actuacions encaminades a reduir la contaminació, incrementar la biodiversitat i adaptar la conca als reptes que planteja l’emergència climàtica“.

De fet, les administracions públiques i organismes que formen part de la Conca del Besòs remen en una mateixa direcció per millorar la qualitat ambiental del riu, transformar l’espai fluvial en un entorn de convivència i ciència ciutadana i maximitzar la protecció natural d’aquesta peça fonamental de la infraestructura verda metropolitana.

L’última actuació en aquest àmbit va ser el juliol del 2020, quan l’AMB va portar a terme la col·locació de pal i corda al tram final del riu per protegir una superfície de 10.000 m3.

Al portal digital de betevé hi tenim un apartat dedicat al riu Besòs, on trobaràs totes les cròniques i notícies relacionades sobre aquest espai fluvial que hagin succeït en els últims anys.