La Casa Parramon és una de les luteries més antigues del món i encara es troba en actiu. Als anys 20 la Casa Parramon va editar la revista musical ‘Hermes’ i fins a la Guerra Civil va convocar un prestigiós concurs d’interpretació. Ramon Pinto va ser el primer lutier de l’estat en entrar a l’associació internacional de mestres lutiers i arqueters.