(ACN) La sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la conselleria de Salut i al Servei Català de Salut (CatSalut) que dotin de manera “urgent i immediata” de material protector (EPI) tots els treballadors de les residències de gent gran i que se’ls facin tests de coronavirus.

El sindicat USOC havia demanat com a mesures cautelars que es lliuressin en 24 hores bates impermeables, mascaretes FFP2 i FFP3, ulleres de protecció i guants, a més de tests. El tribunal determina que això es faci de manera urgent i immediata, encara que sense establir un termini concret.

Aquesta era una de les peticions del personal laboral de les residències, en les quals s’han viscut situacions dramàtiques durant aquesta crisi del coronavirus. Segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, gairebé el 64 % de les persones grans que viuen en geriàtrics a Catalunya han estat diagnosticades de la covid-19.