L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha identificat 64 zones de risc per al control i la vigilància del mosquit tigre. Per això, ha elaborat un mapa en moviment que permet visualitzar les ubicacions on potencialment pot haver-hi mosquits i on poden representar un problema, basant-se en l’evolució de la seva activitat durant l’any passat. Es tracta, sobretot, de parcs urbans dels districtes de Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià – Sant Gervasi i Sant Martí.

Així n’ha informat l’ASPB en una nota de premsa, en què també informa de la posada en marxa d’una nova campanya de prevenció i control de mosquits en espais públics de la ciutat. Segons diu, anirà especialment dirigida a identificar els punts de cria del mosquit tigre per reduir-ne la presència, així com els riscos que comporta l’espècie pel que fa a la possible transmissió de malalties.

L’Agència assegura que, des de l’abril i fins al novembre, s’intensifica la vigilància a les zones de risc i s’intervé en aquells llocs on se’n detecta activitat. Les altres línies de treball durant la campanya són l’atenció a les incidències ciutadanes, la informació, la divulgació i sensibilització ciutadana i la vigilància dels casos importats i autòctons de malalties transmeses pels mosquits, com ara el Zika, el dengue o el chikungunya.

Segons els registres, els mesos amb una activitat més elevada són l’agost i el setembre, comença a augmentar de manera significativa al juliol i inicia el descens a l’octubre. Les zones on s’observa més activitat a la via pública corresponen a aquells indrets on es poden trobar diferents elements de risc que poden acumular aigua d’una manera estable i sense moviment.

Sense evidències que el relacionin amb la covid-19

L’ASPB també ha revelat que, durant les últimes setmanes, ha rebut diverses consultes sobre si el mosquit tigre pot ser transmissor del coronavirus. En aquest sentit, recorda que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat que no hi ha evidència científica que els mosquits puguin transmetre la malaltia. L’OMS ha insistit que el virus és respiratori i que es propaga principalment per contacte amb les secrecions respiratòries d’una persona infectada.

Durant l’estat d’alarma decretat per la covid-19, el Servei de Vigilància i Control de Plagues de l’ASPB, com a servei essencial a la ciutat, ha mantingut la vigilància activa i l’atenció a les incidències ciutadanes relacionades amb la presència de plagues urbanes, així com les tasques de control a la via pública, aplicant les mesures de prevenció necessàries. El 2019, l’Agència va realitzar més de 100.000 inspeccions i seguiments d’elements urbans i es van efectuar més de 4.000 tractaments amb larvicides biològics.