app radar covid

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació d’ofici per conèixer en detall el funcionament de l’aplicació mòbil Radar Covid i la implementació d’aquesta eina a Catalunya. Vol saber si l’aplicació mòbil que ha posat en marxa el Govern espanyol i que identifica els contactes d’una persona infectada de coronavirus és compatible amb el dret a la intimitat de les persones i la protecció de les dades personals.

“Les dades tractades han de ser les mínimes imprescindibles”

Ribó ja va reclamar el juny passat en un informe que “el tractament de dades ha de tenir una finalitat concreta i precisa i que les dades han de ser les mínimes imprescindibles”. També va manifestar que cal garantir que les dades s’eliminin una vegada l’epidèmia estigui controlada. Per això demana identificar clarament les dades concretes que s’obtindran de les persones usuàries, com es farà, amb quina finalitat i durant quant de temps, i també la prohibició de cessió a tercers que no estiguin directament implicats en la lluita contra el coronavirus.

Des d’aquest dimarts l’aplicació mòbil Radar Covid ja funciona a Catalunya, l’única comunitat autònoma on encara no s’havia activat. Ara el síndic vol saber també la posició del Departament de Salut en relació amb l’ús d’aquesta eina.

L’app localitza i identifica els contactes d’un positiu

L’app permet la localització a través del mòbil per identificar les persones que hagin estat en contacte amb una persona infectada de la covid-19 i alertar-les del possible contagi. El síndic considera que la implementació d’aquestes aplicacions s’hauria de basar “en la voluntarietat dels titulars de les dades, per facilitar-ne un ús generalitzat i que gaudeixi de la complicitat de la ciutadania” en l’objectiu comú de lluita contra la covid-19.