El síndic de greuges, Rafael Ribó, demana a les administracions que valorin ajustar les mesures de confinament adoptades per la crisi del coronavirus pel que fa a infants i a adolescents. En una resolució publicada aquest divendres recomana que aquests puguin fer alguna activitat a l’aire lliure o d’exercici físic, tot mantenint les distàncies de seguretat en funció de l’edat i les necessitats de l’infant. En el mateix escrit, Ribó sol·licita que les autoritats competents expliquin amb un llenguatge entenedor les decisions preses.

Salut emocional de les criatures

El síndic afirma que no qüestiona les mesures preses fins al moment, però també apunta que s’ha parlat poc de la salut dels infants més enllà del paper de transmissors de la covid-19. Segons el síndic, s’han de valorar les necessitats específiques de moviment i contacte amb l’exterior d’infants i adolescents especialment si el confinament acaba allargant-se en el temps.

Col·lectius especialment vulnerables

Hi ha col·lectius, segons Ribó, que mereixen una especial atenció en aquests moments. El síndic fa referència a infants i adolescents empobrits, víctimes de violència domèstica, abusos sexuals i adolescents extutelats, entre d’altres. Situacions que requereixen, diu, una “intervenció social urgent”.

Mesures de flexibilització laboral, doble discriminació per a les dones

Ribó també afirma que el teletreball i les mesures de flexibilització laboral no han d’invisibilitzar el dret dels infants a rebre l’atenció adequada per part de les persones cuidadores. A banda, també recomana que aquestes mesures no han de suposar una doble discriminació per a les dones.