vacuna erasmus estudiants catalunya

Salut ha anunciat que els estudiants d’Erasmus de Catalunya ja poden posar-se la vacuna de la covid abans de marxar a l’estranger. Es poden vacunar tots els alumnes que properament comencin estades a l’estranger amb el programa Erasmus+, abans que s’obri el període corresponent a la seva franja d’edat.

El motiu és que es poden trobar amb restriccions als països on han de cursar els estudis i que els requereixin un certificat de vacunació. Per això, ja es poden adreçar al seu centre d’atenció primària o punt de vacunació per aconseguir la vacuna de la covid abans de marxar d’Erasmus.

Certificat de la universitat per acreditar l’Erasmus

Per poder demanar la vacuna si marxes d’Erasmus, però, caldrà portar un certificat de la universitat, signat pel secretari o secretària del centre on es cursa el grau universitari, amb el vistiplau del director o directora per acreditar que, efectivament, es participa al programa Erasmus+. Pots descarregar-lo a través aquest enllaç.

Segons informa el canal oficial de la Generalitat, els joves i treballadors juvenils són el principal grup destinatari del programa Erasmus+, no obstant això, s’hi accedeix a través d’organitzacions. Depenent de l’acció, per tant, els estudiants i alumnes tenen edats compreses entre 13 i 30 anys.

Actualment, Salut ha començat a vacunar la franja d’edat de 40-44 anys . Recordem que l’EMA ha autoritzat la vacuna per als majors de 12 anys i que Sanitat ja ha proposat començar-la a administrar a menors d’entre 12 i 17 anys abans de l’inici de curs.