Tan sols un 5 % dels barcelonins tenen anticossos de coronavirus. Això vol dir que si es produís una segona onada de la covid-19, la ciutadania té uns “nivells d’immunitat baixos” al virus. Aquesta és la principal conclusió a la qual ha arribat el primer estudi estatal de seroprevalença amb proves ràpides. S’ha fet a la nostra ciutat i els encarregats de tirar-lo endavant han estat els professionals de l’Equip d’Atenció Primària Sardenya.

Grups de població més immunitzats

Per sexes, la recerca de l’EAP Sardenya mostra que les dones (6,36 %) estan més protegides que els homes (4,35 %) davant del coronavirus. El mateix passa amb les persones grans respecte a les més joves: a mesura que augmenta l’edat dels participants també ho fa el nombre de positius registrats en els tests de seroprevalença.

Test serològics a 311 veïns del Guinardó

Per fer aquest estudi s’han recopilat dades a través d’una plataforma digital ( www.studies4covid19.org) i s’ha seleccionat una mostra de 311 veïns del Guinardó. S’han triat a l’atzar i hi havia persones de totes les edats i sexes. El 56 % de persones estudiades han estat dones i el 44 %, homes; l’edat mitjana ha estat de 44 anys, i la majoria eren asimptomàtics. D’aquesta manera, segons els impulsors de la recerca, s’ha aconseguit un perfil representatiu de la població de Barcelona.

Valoració dels resultats

Amb el doctor Carles Brotons al capdavant, els investigadors asseguren que el resultat obtingut coincideix amb el d’altres recerques internacionals publicades en les darreres setmanes. És el cas d’un estudi serològic engegat a Califòrnia amb 3.300 participants, que va concloure que entre un 2,4 i un 4,2 % de la població té anticossos del virus, o el d’un estudi de Ginebra amb 760 participants, que situa la immunitat en el 5,5 %.