preinscripció escoles bressol 2022-23
Foto: Carlota Serarols

La preincripció per a les escoles bressol municipals el curs 2022-23 ja està en marxa. De nou, el procés de sol·licituds es farà de forma telemàtica i arriba amb una gran novetat: el P2 serà gratuït a totes llars d’infants públiques de Catalunyai subvencionada a les privades. Si has de fer la preinscripció a les escoles bressol, a continuació et donem totes les dates i una guia amb tot el que has de saber.

Ja s’ha fet pública l’oferta de places per a les escoles bressol de Barcelona municipals. Pots consultar-la en aquesta mateixa pàgina.

Dates de la preinscripció a les escoles bressol el curs 2022-23

Si has de presentar la sol·licitud de preinscripció en alguna de les escoles bressol municipals de Barcelona per al curs 2022-23, aquestes són les dates clau que es coneixen de moment:

Altres dates destacades de les escoles bressol

A banda, hi ha altres dates que cal tenir en compte sobre la preinscripció i la matrícula de les escoles bressol de Barcelona:

 • 26 de maig: publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • 27 de maig: primer dia del termini per presentar una reclamació.
 • 2 de juny: últim dia del termini per presentar una reclamació.
 • 3 de juny: sorteig del número de desempat.
 • 7 de juny: publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva.
 • 15 de juny: publicació de la llista dels  infants admesos i, si escau, de la llista d’espera.
 • 16 de juny: primer dia del període de matrícula.
 • 22 de juny: últim dia del període de matrícula.

Com es fa la preinscripció a les escoles bressol municipals?

El procés de preinscripció a les escoles bressol de Barcelona es farà de forma telemàtica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Segons informa el consistori, les famílies que excepcionalment no puguin fer la preinscripció per internet, podran demanar cita per fer-la de forma presencial.

Criteris de prioritat en les sol·licituds

La puntuació provisional per accedir a una plaça es calcula depenent de diferents criteris. En cas d’empat, l’assignació de la plaça definitiva dependrà del sorteig de desempat.

Criteris prioritaris:

 • Tenir germans o germanes escolaritzats/des al centre. 50 punts.
 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o del lloc de feina del pare o mare o tutor de l’infant:
  • Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts.
  • Domicili a Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre. 10 punts.
  • Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts.
  • Lloc de treball dels progenitors o tutors dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania o de l’ingrés mínim vital. 15 punts.

Criteris complementaris:

 • Pare, mare o tutors treballant al centre educatiu: 10 punts.
 • Condició legal de família nombrosa: 10 punts.
 • Condició legal de família monoparental: 10 punts.
 • Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Situació d’acolliment familiar de l’alumne o alumna: 10 punts.
 • Discapacitat en l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: 15 punts.
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.

P2 gratuït a totes les escoles bressol de Catalunya

El P2 serà gratuït a totes les escoles bressol públiques de Catalunya. La Generalitat ha anunciat la inversió de 90 milions d’euros per garantir la gratuïtat dels centres públics i ls subvenció parcial a les llars d’infants privades. En aquest cas, el Departament d’Educació ha explicat que oferirà una subvenció de 800 euros. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir el cost per als familiars que no poden portar els petits a un centre públic.

Inicialment s’oferiran 4.460 places per al proper curs, distribuïdes en un total de 607 grups a les 103 escoles bressol municipals. El curs vinent la capacitat de les bressols municipals serà de 8.588 places en total. Entre les principals novetats, s’augmenta un 64 % el pressupost als infants vulnerables i es posa en marxa un servei d’infermera escolar per als infants amb malalties cròniques o discapacitats greus que requereixin atenció sanitària.