(ACN) A partir del curs vinent 2022-23, el Departament d’Educació no només garantirà la gratuïtat del P2 en les escoles bressol públiques assumint 1.600 euros anuals per plaça, sinó que també subvencionarà amb 800 euros les places privades, cosa que permetrà reduir el cost per a pares i mares.

Aquesta subvenció a les escoles bressol privades ha estat possible gràcies a un acord amb les patronals del sector. En el cas dels alumnes de famílies vulnerables, la Generalitat aportarà 800 euros més (és a dir, un total de 1.600 euros). Per establir el grau de vulnerabilitat s’analitzarà la renda familiar amb un mètode similar als que s’utilitza en les beques menjador. L’acord amb les entitats contempla també la creació d’una comissió de seguiment que s’encarregarà d’analitzar els casos en què les famílies podrien estar aportant ara més del que passarà a abonar la Generalitat. 

Gonzàlez-Cambray: “És un acord històric”

Fins ara, la Generalitat assumia un terç del cost, els municipis un segon terç i, el darrer, les famílies, segons consta a l’acord signat amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Ara, Educació assumirà dos d’aquests terços i els municipis mantindran el seu. Pel conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, es tracta d’un “acord històric” que suposa una inversió de 90 milions d’euros per curs durant els propers quatre anys. El conseller diu que es manté el “compromís” d’arribar a la gratuïtat del 0-3 aquesta legislatura, tot i que ha afegit que caldrà analitzar en cada moment les disponibilitats pressupostàries perquè “tot no es pot fer alhora”.

Els espais d’acollida i de menjador seguiran sent a càrrec de les famílies.

Barcelona rebrà 4,5 milions d’euros

L’Ajuntament de Barcelona rebrà 4,5 milions d’euros del Departament d’Educació per finançar el pagament de l’escolarització del alumnes de P2. Segons ha explicat el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, aquesta quantitat s’ha fixat d’acord amb les dades facilitades pel consistori, basades en el sistema de tarifació social que apliquen les escoles bressol de la ciutat.

D’altra banda, la conselleria calcula que gràcies als fons Next Generation es podrien crear fins a 10.000 places 0-3 en tres anys.