exàmens selectivitat per temes

Has de fer els exàmens de la Selectivitat 2024? Una forma de repassar el que has après és posar a prova els teus coneixements amb les proves d’anys anteriors. A betevé t’ho posem fàcil i et fem un recull de tots els exàmens de la selectivitat per temes i assignatures dels darrers anys. Només has de descarregar-te els PDF i començar a practicar amb les PAU d’altres anys. També trobaràs totes les correccions i les solucions. Aquí també podràs consultar els PDF amb els exàmens i solucions de les PAU 2023 a Catalunya.

Si vols, també pots gaudir dels quiz de betevé amb algunes preguntes dels exàmens d’altres anys, com la selectivitat dels anys 2021 o el 2020.

Selectivitat per temes i assignatures: PDF dels últims anys

Aviat tindràs en aquesta pàgina els exàmens i les correccions corresponents a les PAU del 2023.

Llengua i Literatura Castellanes

Proves amb comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística.

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

L’hidrosfera, la geodinàmica externa i interna o els recursos energètics i geològics són alguns temes preguntats.

Fonaments de les Arts

El romanticisme, el funcionalisme, el postimpressionisme i la cultura contemporània.

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Exercicis amb matrius, funcions, derivades, equacions i problemes per resoldre.

Anàlisi Musical

Exercicis d’escola de peces i resolució de preguntes sobre textures de les composicions, pulsacions i melodies.

Història de l’Art

Anàlisi d’obres de l’època clàssica greco-romana, la moderna i la contemporània.

Física

Preguntes sobre el camp elèctric, el magnètic, l’energia nuclear i el so.

Llengua i Literatura Catalanes

Conjugació de verbs, sintaxi, fonètica, gramàtica i formació de paraules.

Llengua Estrangera: anglès

‘Listening’ (comprensió d’un text oral), expressió escrita i comprensió lectora.

Llengua Estrangera: francès

Comprensió d’un text oral, expressió escrita i comprensió lectora.

aula examen selectivitat setembre a la UPF

Llengua Estrangera: alemany

Comprensió d’un text oral, expressió escrita i comprensió lectora.

Llengua Estrangera: italià

Comprensió d’un text oral, expressió escrita i comprensió lectora.

Electrotècnia

Exercicis i càlculs sobre resistència, funcions lògiques, tensions i potència.

Economia de l’Empresa

Projecte i creixement empresarials, direcció estratègica i gestió financera de l’empresa.

Literatura Catalana

Comentaris de textos i anàlisis d’obres literàries.

Història

Explicació dels fets de la segona república, la Guerra Civil, el franquisme i la Transició.

Dibuix Artístic

Anàlisis semàntiques i de composició i elaboració d’esbossos.

Llatí

Llengua i lèxic llatins, anàlisi de textos i la història de la civilització i la literatura romanes.

Matemàtiques

Càlculs integrals, matrius, equacions i geometria.

Dibuix Tècnic

Geometria de les formes, el dièdric i l’axonometria.

Història de la Filosofia

Anàlisi de les i els corrents de pensament de Nietzsche, Hume, Locke o Mill.

Literatura Castellana

‘Don Quijote de la Mancha”, de Miguel Cervantes; ‘Luciérnagas’, d’Ana María Matute, o ‘La vida es sueño’, de Pedro Calderón de la Barca.

Química

La termodinàmica, l’oxidació i l’equilibri químic, entre els temes més preguntats a les PAU.

Disseny

Definició de conceptes del disseny, logotips i esbossos.

Geografia

Medi ambient, paisatges, urbanisme, població i activitats econòmiques.

Biologia

Genètica, ecologia, immunologia i metabolisme.

Cultura Audiovisual

Publicitat, cinema, anàlisi d’imatge i fotografia.

Grec

Traducció, sintaxi, morfologia, etimologia, lèxic i cultura.

Tecnologia Industrial

Temes principals: màquina i sistemes, energia i automatisme.